tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quan hệ thương mại ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2001-2010

Luận án nghiên cứu đưa ra khái niệm về thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế và giới thiệu một số lý thuyết về quan hệ thương mại quốc tế, phân tích thực trạng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc qua các giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2014, phân tích đưa ra các cơ hội, thách thức, triển vọng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc đến năm 2020. . | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI ĐOÀN THỊ THANH NHÀN QUAN HÖ TH¦¥NG M¹I ASEAN - TRUNG QUèC GIAI §O¹N 2001 - 2010 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI ĐOÀN THỊ THANH NHÀN QUAN HÖ TH¦¥NG M¹I ASEAN - TRUNG QUèC GIAI §O¹N 2001 - 2010 Chuyên ngành Mã số : Kinh tế Quốc tế : LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS. TS. PHẠM THÁI QUỐC 2. TS. TRẦN THỊ NHUNG HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu này là của riêng cá nhân tôi. Các số liệu, kết quả được sử dụng minh họa trong luận án này là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Đoàn Thị Thanh Nhàn ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện viết luận án, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về thời gian, thông tin, tư liệu. Song, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam cũng như các đồng chí trong các Vụ, Viện của Bộ Ngoại giao mà tác giả đã hoàn thành luận án: “Quan hệ thương mại ASEAN Trung Quốc giai đoạn 2001 - 2010” theo đúng thời gian và yêu cầu của Học Viện. Với lòng biết ơn trân trọng nhất, học viên xin gửi lời cảm ơn tới: Ban Giám đốc Học Viện Khoa Học Xã hội, các thầy cô giáo và các phòng khoa của Học Viện. Đặc biệt tác giả xin cám ơn . Phạm Thái Quốc và TS. Trần Thị Nhung đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành Luận án đúng thời gian quy định. Cảm ơn tất cả các đồng chí công tác tại Vụ ASEAN, Vụ Đông Nam Á Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Vụ chính sách Đối Ngoại, Vụ luật pháp và Điều ước Quốc tế, Báo Thế giới và Việt Nam, Trung tâm biên phiên dịch Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao, các đồng chí công tác tại Cục thống kê - Bộ kế hoạch và Đầu tư đã nhiệt tình thu thập, cung cấp tài liệu, số liệu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu này. Trong quá trình làm đề tài, bản thân tác giả đã cố gắng tìm hiểu tài liệu, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.