tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 93 SGK Sinh học 7

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập lớp sâu bọ trang 93 tài liệu gồm các gợi ý và hướng dẫn giải cho từng bài sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức bài học, định hướng được phương pháp giải bài tập hiệu quả nhất. Mời các em cùng tham khảo! | Bài 1 trang 93 SGK Sinh học 7 Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương? Hướng dẫn giải bài 1 trang 93 SGK Sinh học 7: Nói chung ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào. Các em cần tìm hiểu để nêu lên được các tập tính (săn mồi, tự vệ, sống thành xã hội, chăm sóc con non ) của các loài nêu trên. Bài 2 trang 93 SGK Sinh học 7 Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác? Hướng dẫn giải bài 2 trang 93 SGK Sinh học 7: Sâu bọ có 1 đôi râu, 3 đôi chân, 2 đôi cánh (ở Giáp xác không có) Bài 3 trang 93 SGK Sinh học 7 Địa phương em có biện pháp nào chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường? Hướng dẫn giải bài 3 trang 93 SGK Sinh học 7: Các em tìm hiểu các biện pháp phòng chống sâu bọ ở địa phương, để tự nhận thấy: Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại mà an toàn cho môi trường là phải bảo vệ sâu bọ có ích, dùng biện pháp cơ giới đế diệt sâu bọ có hại, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại. Ví dụ: dùng bẫy đèn để bắt các loại sâu rầy hại mùa màng; nuôi ong mắt đỏ để diệt sâu đục thân; trồng hoa trong ruộng lúa để hạn chế sâu hại do có các loài ong. Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 88 SGK Sinh học 7  >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 98 SGK .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
327    33    0    18-06-2021