tailieunhanh - Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo qua quy trình đánh giá thực kết quả học tập của sinh viên ở trường Đại học Tân Trào

Kiểm tra và đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo ở đại học. Bài viết trình bày các nội dung chính về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học Tân Trào. Để nắm nội dung . | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 1-5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO QUA QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO Trần Thị Tua - Trường Đại học Tân Trào Ngày nhận bài: 15/01/2018; ngày sửa chữa: 22/01/2018; ngày duyệt đăng: 23/01/2018. Abstract: Testing and assessment is considered as an important part of the training process in general and university training in particular. To evalutate exactly the competence of learners and encourage them to get the great achievements in their lives, testing and assessment must be implemented towards the authentic assessment process. In recent years, the authentic assessment process has been applied to assess the students’ learning results at Tan Trao University. Initially, the authentic assessment process has changed the perception of teachers and students and it is also one of the important solutions to improve the quality of teaching - learning at Tan Trao University. Keywords: Assessment, authentic assessment, improvement of training quality. 1. Mở đầu Hiện nay, nền giáo dục đại học Việt Nam đang tiến hành một quá trình đào tạo mang tính hàn lâm, không tạo ra sự khát khao trong học tập để có thể cho ra trường những công dân của thế kỉ XXI. Trong quá trình đào tạo ấy, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập - một khâu trọng yếu chỉ được tiến hành thông qua những hình thức truyền thống như các câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ) hoặc trắc nghiệm tự luận (TNTL). Những bài kiểm tra - đánh giá kiểu này chỉ đòi hỏi sinh viên (SV) miêu tả lại những sự kiện riêng rẽ, hiếm khi yêu cầu SV vận dụng những kiến thức đã học vào một tình huống thực trong cuộc sống; kết quả là nguồn nhân lực được đào tạo trong bối cảnh như vậy không có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH trong kỉ nguyên hội nhập kinh tế thế giới. Thực tế, quá trình đào tạo đại học ở Việt Nam (trong đó có Trường Đại học (ĐH) Tân Trào) còn có những hạn chế nhất định, việc dạy học còn nặng về trang bị lí .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
405    69    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.