tailieunhanh - Nhận diện và hỗ trợ học sinh lớp 4 gặp khó khăn trong học tập môn toán thông qua các bài tập

Môn toán lớp 4 là một mắt xích quan trọng trong chuỗi kiến thức toán ở tiểu học. Lớp 4 cũng là thời điểm học sinh gặp khó khăn trong học tập môn toán nhiều hơn so với các lớp dưới. Việc nhận diện các khó khăn, xác định hướng khắc phục phù hợp với thiên hướng cá nhân của học sinh trong dạy học là yêu cầu có tính bắt buộc. Trong đó, xác định và sử dụng một cách hợp lí các bài tập là một trong những cách thức hiệu quả đối với việc hỗ trợ học sinh lớp 4 gặp khó khăn trong học tập môn toán. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 422 (Kì 2 - 1/2018), tr 27-30 NHẬN DIỆN VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP 4 GẶP KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP MÔN TOÁN THÔNG QUA CÁC BÀI TẬP Phan Thị Tình - Lê Thị Hồng Chi - Nguyễn Thị Thanh Tuyên Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ Ngày nhận bài: 12/10/2017; ngày sửa chữa: 15/11/2017; ngày duyệt đăng: 27/11/2017. Abstract: Grade 4 mathematics is an important link in the math literacy chain in elementary school. Grade 4 is also a time when students have more difficulties in learning math than in lower grades. Identifying difficulties and suitable repairment in accordance with the student's personal orientation in teaching is a mandatory requirement. In that sense, identifying and appropriately using exercises is one of the most effective ways to support struggling grade 4 students in math. Keywords: Slow learner, grade 4 students, difficulties in mathematics, math exercises. 1. Mở đầu Đối với giáo dục tiểu học (GDTH), Toán là môn học bắt buộc với nhiệm vụ “giúp học sinh (HS) nắm được một cách có hệ thống các khái niệm, nguyên lí, quy tắc toán học cần thiết nhất cho tất cả mọi người, làm nền tảng cho việc học tập tiếp theo ở các trình độ học tập hoặc có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày” [1; tr 16]. Ở các lớp đầu cấp tiểu học (TH), môn Toán chủ yếu hình thành cho HS các kĩ năng tính toán cơ bản, đơn giản trên các số tự nhiên và hình thành nhận thức cơ bản, ban đầu về các yếu tố hình học. Đến lớp 4, việc học toán của HS đòi hỏi sự thay đổi về chất rõ ràng hơn bởi yêu cầu về tính trừu tượng cao hơn các lớp đầu cấp. Môn Toán lớp 4 là một mắt xích quan trọng trong chuỗi kiến thức toán ở TH bởi sự chuyển tiếp, mở rộng giữa các vòng số kéo theo những mở rộng kiến thức ở các mạch khác. Hơn nữa, sự thể hiện tầm ảnh hưởng tới các môn học khác, tới đời sống thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ môn học của cấp học trong môn Toán lớp 4 cũng đòi hỏi rõ nét hơn các lớp dưới. Điều này tạo nên những yêu cầu mới đối với dạy và học môn Toán lớp 4. Thực tiễn GDTH cho thấy, HS

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.