tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 11,12,13,14,15 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 1

Tóm tắt lý thuyết hình thang cân và hướng dẫn giải bài 11,12,13,14,15 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 1 nhằm hệ thống lại những nội dung trọng tâm của bài học mà các em học sinh cần nhớ để vận dung giải bài tập. Bên cạnh đó, tài liệu còn kèm theo đáp án hướng dẫn cách giải bài tập trong SGK Toán 8. Mời các em cùng tham khảo. | Đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 11,12,13,14,15 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 1: Hình thang cân” dưới đây sẽ gợi ý cho các em về cách giải bài tập hiệu quả nhất. Mời các các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 6,7,8,9,10 trang 70,71 SGK Toán 8 tập 1".     Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK trang 74, 75 hình học lớp 8 tập 1: Hình thang cân Bài 11 trang 74 SGK Toán 8 tập 1 – hình học Tính độ dài các cạnh của hình thang cân ABCD trên giấy kẻ ô vuông (, độ dài cạnh ô vuông là 1cm). Đáp án và hướng dẫn giải bài 11:   Theo hình vẽ, ta có: AB = 2cm, CD = 4cm Trong tam giác vuông AED, áp dụng định lý Pitago ta được: AD2 = AE2 + ED2  = 32 + 12 =10 Suy ra AD =√10cm Vậy AB = 2cm, CD = 4cm, AD = BC =√10cm.   Bài 12 trang 74 SGK Toán 8 tập 1 – hình học Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD, AB < CD). Kẻ đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.   Đáp án và hướng dẫn giải bài 12:                Xét hai tam giác vuông AED và BFC Ta có: AD = BC (gt) ∠D =  ∠C (gt)   Nên  ∆AED =  ∆BFC (cạnh huyền – góc nhọn) Suy ra: DE = CF. Bài 13 trang 74 SGK Toán 8 tập 1 – hình học Cho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED. Đáp án và hướng dẫn giải bài 13: (*)Chứng minh ∠ACD = ∠BDC Ta có ABCD là hình thang cân nên AB//CD ⇒ AD = BC và ∠ADC = ∠BCD DC là cạnh chung của ΔADC và ΔBCD ⇒ ΔADC = ΔBCD () ⇒ ∠ACD = ∠BDC.   (*)Chứng minh EA = EB; EC = ED Ta có: ∠ACD = ∠BDC ⇒ ∠ECD = ∠EDC ⇒ΔECD cân tại E ⇒ ED = EC Mặt khác: AC = BD (ABCD là hình thang cân) AC = AE + EC và BD = BE + ED ⇒ EA = EB. Bài 14 trang 75 SGK Toán 8 tập 1 – hình học Đố. Trong các tứ giác ABCD và EFGH trên giấy kẻ ô vuông (), tứ giác nào là hình thang cân? Vì sao?   Đáp án và hướng dẫn giải bài 14: Để xét xem tứ giác nào là hình thang cân ta dùng tính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.