tailieunhanh - Xây dựng hệ thống bài tập toán để phát triển tư duy logic cho học sinh lớp 4, 5

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về vấn đề dạy học phát triển tư duy logic cho học sinh tiểu học, xây dựng hệ thống bài tập cho toán nhằm phát triển tư duy cho học sinh và giới thiệu một hệ thống bài tập nhằm phát triển tư duy logic cho học sinh lớp 4, lớp 5. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 421 (Kì 1 - 1/2018), tr 26-32 XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN ĐỂ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LOGIC CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 Nguyễn Tiến Trung - Tạp chí Giáo dục Mai Thị Huyền - Trường Tiểu học Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội Ngày nhận bài: 12/9/2017; ngày sửa chữa: 13/10/2017; ngày duyệt đăng: 16/10/2017. Abstract: Logical thinking plays an important role in the learning process and in the practice of human. Developing thinking, particularly logical thinking, is an advantage of mathematics. This article presents the results of a research on the development of logical thinking for elementary school students through building the mathematical problems system to develop students' thinking and introduces a system of exercises designed to develop logical thinking for student grade 4 and grade 5. Keywords: Logical thinking, mathematic problem, student, grade 4, grade 5. 1. Mở đầu Có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về nhận thức, về trí tuệ, tư duy (TD) và vấn đề bồi dưỡng và phát triển tư duy cho người học,. Hiện nay, tuy có nhiều nghiên cứu tập trung vào việc dạy học phát triển TD sáng tạo, TD phê phán trong dạy học nhưng việc nghiên cứu để phát triển tư duy logic (TDLG) cho học sinh (HS) vẫn là một hướng đi cần thiết. Bởi lẽ, TDLG cùng với các kĩ năng hay thao tác cơ bản đặc trưng của nó là cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển các hình thức TD phức tạp hơn, bậc cao hơn là TD sáng tạo, TD phê phán. Ở cuối cấp tiểu học, HS đã có thể bước đầu thực hiện các thao tác TD với độ phức tạp cao hơn, có khả năng bước đầu nhận thức được các quy luật, bản chất của các vấn đề, bài toán mà các em đối mặt. Do vậy, việc rèn luyện, bồi dưỡng các kĩ năng, thao tác TDLG là cần thiết, giúp các em những bước đi đầu tiên, cơ bản trong quá trình nhận thức thế giới khách quan một cách ngày càng bản chất hơn. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về vấn đề phát triển TD trong dạy học môn Toán nói chung, trong dạy học Toán ở tiểu học nói riêng, từ đó đề xuất một hướng dạy học phát triển

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.