tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 15,16 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết bài tập nguyên tử và hướng dẫn bài 1,2,3,4,5,6 trang 15,16 SGK Hóa 8 sẽ giúp các em học sinh nắm vững lại kiến thức đã được học trên lớp. Đồng thời, tài liệu còn chia sẻ cách giải bài tập về nguyên tử trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo. | Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 15,16 SGK Hóa 8: Bài tập nguyên tử” sẽ giúp các em hình dung nội dung tài liệu chi tiết hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 11 SGK Hóa 8".   Giải bài tập về Nguyên tử – sách giáo khoa Hóa lớp 8 chương 1 Bài 1. (Trang 15 SGK hóa 8) 1. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp. “ .là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm mang điện tích dương và vỏ tạo bởi ” Hướng dẫn giải bài 1: “Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm”. Bài 2. (Trang 15 SGK hóa 8) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ? a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ? b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện. c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ? Hướng dẫn bài 2. a) Electron, proton và nơtron b) +electron : kí hiệu là e, mang điện tích âm. + proton : kí hiệu là p, mang điện tích dương. c) Các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân. Bài 3. (Trang 15 SGK hóa 8) Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử ? Hướng dẫn giải bài 3. Hạt nhân gồm proton và nơtron có khối lượng rất lớn so với các hạt electron, (khối lượng electron rất bé) nên khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. Bài 4. (Trang 15 SGK hóa 8) a)Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào ? b) Nhờ đâu mà nguyên tử có khả năng liên kết ? Hướng dẫn giải bài 4. a)Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. b)Nguyên tử có khả năng liên kết là do các electron. Bài 5. (Trang 15 SGK hóa 8) Cho biết sơ đồ của một số nguyên tử sau : Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    24    3    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.