tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

Luận án "Phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường" nghiên cứu làm rõ lý luận phát triển của tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường từ góc độ tổ chức và quản lý, đánh giá thực trạng phát triển của tập đoàn hóa chất Việt Nam; từ đó đề ra giải pháp phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn tham khảo. | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- ------------------------------------------------ ----------------- NGUYỄN HOÀNG MẠNH PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2016 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- ------------------------------------------------ ----------------- NGUYỄN HOÀNG MẠNH PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. TS Trần Tiến Cường 2. Trần Kim Chung Hà Nội, 2016 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm tư vấn quản lý và đào tạo. Tôi đặc biệt cảm ơn chân thành tập thể giáo viên hướng dẫn khoa học TS. Trần Tiến Cường và Trần Kim Chung đã nhiệt tình hướng dẫn và ủng hộ tôi hoàn thành bản Luận án này. Tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới những cán bộ Lãnh đạo và quản lý các doanh nghiệp mà tôi đã có điều kiện trao đổi và phỏng vấn tiến hành việc khảo sát trong những vấn đề có liên quan, đã đóng góp những thông tin quý báu và những ý kiến thiết thực để tôi có thể hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. Cuối cùng, tôi cũng xin được cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp và những người thân trong gia đình đã khuyến khích và tạo điều kiện trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu để tôi có thể hoàn thành được bản Luận án này. Trân trọng cảm ơn! Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Mạnh LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan bản Luận án “Phát triển Tập .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.