tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 88 SGK Sinh học 7

Tài liệu sẽ giúp các em học sinh củng cố lại các nội dung đã học về bài châu chấu cũng như biết cách giải bài tập đi kèm. Tham khảo tài liệu sẽ giúp các em hoàn thành bài tập một cách dễ dàng, nhanh chóng. Chúc các em học tốt! | Bài 1 trang 88 SGK Sinh học 7 Nêu ba đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung? Hướng dẫn giải bài 1 trang 88 SGK Sinh học 7: – Cơ thế có 3 phần (đầu, ngực, bụng); – Đầu có 1 đôi râu; – Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. Bài 2 trang 88 SGK Sinh học 7 Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào? Hướng dẫn giải bài 2 trang 88 SGK Sinh học 7: Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào. Còn ở tôm sông thì lại hô hấp bằng mang. Bài 3 trang 88 SGK Sinh học 7 Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào? Hướng dẫn giải bài 3 trang 88 SGK Sinh học 7: Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều (đẻ nhiều lứa trong năm và nhiều trứng trong một lứa). Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn cho cây cối, mùa màng. Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 85 SGK Sinh học 7  >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 93 SGK .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    99    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.