tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 149 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết pha chế dung dịch và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 149 SGK Hóa 8. Tài liệu này nhằm góp phần giải đáp những thắc mắc của các em học sinh cách giải các bài tập về pha chế dung dịch trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để ôn tập kiến thức trọng tâm của bài học và nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả. | Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 149 SGK Hóa lớp 8: Pha chế dung dịch” sẽ giúp các em hình dung nội dung tài liệu chi tiết hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 145,146 SGK Hóa 8".   Bài 1. (SGK Hóa 8 trang 149) Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu. Giải bài 1: Đặt khối lượng dung dịch ban đầu là gam Vậy khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi là: (m – 60) gam Khối lượng chất tan có trong dung dịch trước và sau khi làm bay hơi là không đổi, ta có: ⇔ 15 . m = 18(m – 60) ⇔ 15m = 18m – 1080 ⇔ 3m = 1080 ⇔ m = 360 gam Vậy khối lượng dung dịch ban đầu là 360 gam Bài 2. (SGK Hóa 8 trang 149) Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 Giải bài 2: Nồng độ phần trăm của dung dịch: Bài 3. (SGK Hóa 8 trang 149) Cân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1 ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế được. Giải bài 3: Khối lượng dung dịch Na2CO3: m = 200 . 1,05 = 210 g Nồng độ phần trăm của dung dịch: Số mol của Na2CO3 là: Nồng độ mol của dung dịch:  Bài 4. (SGK Hóa 8 trang 149) Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:   Giải bài 4: .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.