tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 66,67 SGK Toán 8 tập 1

Tóm tắt lý thuyết tứ giác và hướng dẫn giải giải bài 1,2,3,4,5 trang 66,67 SGK Toán 8 tập 1 nhằm giúp các em học sinh nắm vững lại kiến thức đã được học trên lớp thông qua những nội dung tóm tắt lý thuyết của bài học. Đổng thời, tài liệu còn hướng dẫn các em học sinh cách giải bài tập trong SGK Toán 8. Mời các em cùng tham khảo. | Mời các em học sinh cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 66,67 SGK Toán 8 tập 1: Tứ giác” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn.    Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 66,67 Toán 8 tập 1: Tứ giác Bài 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1 – Hình học Tìm x ở hình 5, hình 6: Đáp án và hướng dẫn giải bài 1: Ở hình 5: Hình 5a) Xét tứ giác ABCD có ∠A + ∠B + ∠C + ∠D = 3600  ⇒ x = 3600 – (1100 + 1200 + 800) = 500 Hình 5b) Xét tứ giác EFGH có: ∠E + ∠F + ∠G + ∠H = 3600  ⇒ x = 3600­ – (900 +900+ 900) = 900 Hình 5c) Xét tứ giác ABDE có: ∠A + ∠B + ∠D + ∠E = 3600  ⇒ 650 +  900 + x + 900 ⇒ x = 3600­ – (900 + 900 + 650) = 1150 Hình 5d)  Xét tứ giác IKNM có:∠I + ∠K+ ∠M + ∠N = 3600 ⇒ x = 3600 – (750 + 1200 +900) = 750 vì ∠K = 1800 – 600 =1200 ∠M = 1800 – 1050 = 750 Ở hình 6. Hình 6a) Xét tứ giác PQRS có :∠P + ∠Q+ ∠R + ∠S= 3600 ⇒ x+ x+ 650 + 950 = 3600 ⇒ 2x = 3600 – (650 + 950) ⇒   ⇒ x =1000 Hình 6b)  Xét tứ giác MNPQ có: ∠M + ∠N + ∠P + ∠Q = 3600 ⇒ 3x+4x+x+2x = 3600  ⇒ 2x + 3x + 4x + x = 3600 ⇒ 10x = 3600 ⇒ x = 360 Bài 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1 – Hình học Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác. a) Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình 7a. b) Tính tổng các góc ngoài của tứ giác ở hình 7b (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài) :∠A1 + ∠B1  + ∠C1 + ∠D1=? c) Có nhận xét gì về tổng các góc ngoài của tứ giác? Đáp án và hướng dẫn giải bài 2: a) Góc ngoài còn lại: ∠D=3600 – (750 + 900 + 1200) = 750 Ta tính được các góc ngoài tại các đỉnh A, B, C, D lần lượt là: Ta có: ∠A1=1050, ∠B1= 900, ∠C1=600, ∠D1=1050 b)Hình 7b SGK: Tổng các góc trong ∠A + ∠B  + ∠C + ∠D=3600 Nên tổng các góc ngoài  ∠A1 + ∠B1  + ∠C1 + ∠D1=(1800 – ∠A) + (1800 – ∠B) +  (1800 – ∠C) +  (1800 – ∠D) = (;– .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    64    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.