tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ: Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam

Luận án "Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam" nghiên cứu làm rõ khung cơ sở lý luận, đề xuất các giải pháp phát triển các kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam trên cơ sở đánh giá thực trạng và khảo sát, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kỹ năng lãnh đạo. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ----------***---------- LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA VIỆT NAM Ngành: Kinh doanh và quản lý NGUYỄN THỊ THU TRANG HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ----------***---------- LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA VIỆT NAM Ngành: Kinh doanh và quản lý Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: NGUYỄN THỊ THU TRANG Người hướng dẫn khoa học PGS,TS Bùi Ngọc Sơn PGS,TS Lê Thị Thu Thủy HÀ NỘI – 2016 i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG – BIỂU ĐỒ - HÌNH VẼ . vi LỜI CAM ĐOAN . viii LỜI NÓI ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG DOANH NGHIỆP . 20 Khái quát chung về lãnh đạo trong doanh nghiệp. 20 Khái niệm lãnh đạo . 20 Khái niệm lãnh đạo trong doanh nghiệp . 21 Khái niệm và vai trò nhà lãnh đạo doanh nghiệp . 22 Lãnh đạo và quản lý. 28 Khái quát chung về kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp 30 Khái niệm kỹ năng lãnh đạo. 30 Phân loại kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp 31 Khái quát chung về phát triển kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp 37 Khái niệm phát triển kỹ năng lãnh đạo .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.