tailieunhanh - Một số biện pháp tổ chức các hoạt động kiến tạo trong dạy học nội dung phong cách chức năng tiếng Việt

Bài viết nêu một số biện pháp tổ chức cho học sinh kiến tạo tri thức, kĩ năng mới là: xây dựng tình huống có vấn đề, huy động nguồn ngữ liệu, tổ chức hoạt động nhóm, thu thập,. Để nắm nội dung . | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 422 (Kì 2 - 1/2018), tr 23-26 MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG PHONG CÁCH CHỨC NĂNG TIẾNG VIỆT Trương Thu Hường - Trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai Ngày nhận bài: 07/12/2017; ngày sửa chữa: 16/12/2017; ngày duyệt đăng: 21/12/2017. Abstract: Constructivist is one of the modern teaching points of view which promotes active, positive and enthusiastic role of students in learning in order to enhance the efficiency of teaching and learning. Organizing activities to construct knowledge and skills is an important task in the process of application constructivist method in teaching lessons of Vietnamese functional style. Some measures are proposed in this article such as creating problems, collecting materials, organizing working groups, etc. Keywords: Constructivist theory, active teaching, Vietnamese functional style. lựa chọn các hình thức, biện pháp học tập phù hợp cho đối tượng HS đó. Hoạt động này có thể được tiến hành thông qua phiếu học tập hoặc bài tập nhỏ, hay trao đổi trực tiếp trước lớp. . Tổ chức cho HS kiến tạo tri thức, kĩ năng Đây là hoạt động giúp HS tự chiếm lĩnh kiến thức mới thông qua hệ thống các bài tập/nhiệm vụ. HS được tổ chức trao đổi, thảo luận hoặc tiến hành nghiên cứu, kiểm nghiệm phán đoán để HS tìm ra những kiến thức, kĩ năng mới; sau đó, cho đại diện HS hoặc nhóm HS lên trình bày, các HS khác nghe để so sánh, bổ sung hoặc bác bỏ nếu sai. Đồng thời, GV cũng có những chỉ dẫn, hỗ trợ và đánh giá đối với HS nhằm xác lập tri thức mới. Sau đó, GV hệ thống, chỉnh lí, bổ sung những kết luận rút ra từ phía HS nhằm hoàn thiện nội dung kiến thức cần đạt. . Tổ chức cho HS vận dụng tri thức, kĩ năng Mục đích của hoạt động này là tập trung hình thành kĩ năng vận dụng cho HS, từ vận dụng thấp đến vận dụng cao; từ đó củng cố tri thức, kĩ năng đã được kiến tạo. Đồng thời, hoạt động này còn khuyến khích HS nghiên cứu, sáng tạo, tìm ra cái mới theo sự hiểu biết .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.