tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 72 SGK Hóa học 12

Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và định hướng phương pháp giải bài tập vật liệu Polime trong SGK giúp các em học sinh ghi nhớ kiến thức trọng tâm của bài học, biết vận dụng lý thuyết vào từng bài tập cụ thể. Mời các em tham khảo! | Để nắm bắt được nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây.  Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về Polime. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trên website HỌC247.   Bài 1 trang 72 SGK Hóa học 12 Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng: A. Cao su là những polime có tính đàn hồi; B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime; C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp; D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.  trang 72 SGK Hóa học 12: Đáp án đúng: B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime Bài 2 trang 72 SGK Hóa học 12 Tơ tằm và nilon-6,6 đều: A. Có cùng phân tử khối. B. Thuộc loại tơ tổng hợp. C. Thuộc loại tơ thiên nhiên. D. Chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử Hướng dẫn giải bài 2 trang 72 SGK Hóa học 12: Đáp án đúng: D. Chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử Bài 3 trang 72 SGK Hóa học 12 a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán? b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit. Hướng dẫn giải bài 3 trang 72 SGK Hóa học 12: a) Giống nhau: Đều có thành phần polime Khác nhau: Về tính chất: + Chất dẻo: có tính dẻo + Tơ: hình sợi dài, mảnh, mềm, dai + cao su; Có tính đàn hồi + Keo dán: có khả năng kết dính b) Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau Bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12 Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp a) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen. b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen. Hướng dẫn giải bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12: Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.