tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5 trang 142 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết độ tan của một chất trong nước và hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5 trang 142 SGK Hóa 8 mà sưu tầm nhằm hỗ trợ các em học sinh có thêm tài liệu khi có nhu cầu giải đáp những thắc mắc về kiến thức cũng như cách giải bài tập SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo. | Dưới đây là phần hướng dẫn giải bài tập được trích ra từ tài liệu “Hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5 trang 142 SGK Hóa lớp 8: Độ tan của một chất trong nước”, mời các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 138 SGK Hóa 8".Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 142: Độ tan của một chất trong nướcBài 1. (SGK Hóa 8 trang 142)Hãy chọn câu trả lời tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:A. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịchB. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam . Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão . Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa. Giải bài 1:Câu D 2. (SGK Hóa 8 trang 142)Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:A. Đều tăng; B. Đều giảm; C. Phần lớn là tăng;D. Phần lớn là giảm; E. Không tăng và cũng không bài 2:Câu C đúngBài 3. (SGK Hóa 8 trang 142)Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:A. Đều tăng;B. Đều giảm;C. Có thể tăng và có thể giảm;D. Không tăng và cũng không bài 3:Câu A đúngBài 4. (SGK Hóa 8 trang 142)Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (hình ), hãy cho biết độ tan của các muối NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl, Na2SO4 ở nhiệt độ 100C và bài 4:Từ điểm nhiệt độ 100C và 600C ta kẻ những đoạn thẳng song song với trục độ tan (trục đứng), tại giao điểm của những đoạn thẳng này với các đồ thị ta kẻ những đoạn thẳng song song với nhiệt độ (trục ngang) ta sẽ đọc được độ tan của các chất như sau:+ Độ tan NaNO3: ở 100C là 80 g, ở 600C là 130 g+ Độ tan KBr: ở 100C là 60 g, ở 600C là 95 g+ Độ tan KNO3: ở 100C là 20 g, ở 600C là 110 g+ Độ tan NH4Cl: ở 100C là 30 g, ở 600C là 70 g+ Độ tan NaCl: ở 100C là 35 g, ở 600C là 38 g+ Độ tan Na2SO4: ở 100C là 60 g, ở 600C là 45 gTa có thể kẻ bảng: Độ tan NaNO3 KBr KNO3 NH4Cl NaCl Na2SO4 t (100C) 80 g 60 g 20 g 30 g 35 g 60 g

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.