tailieunhanh - Kĩ năng cảm thụ văn học - cơ sở hình thành năng lực dạy học của giáo viên ngữ văn

Bài viết tập trung tìm hiểu những kỹ năng cơ bản mang tính chuyên ngành của người giáo viên Ngữ văn: kĩ năng đọc hiểu ngôn từ, kĩ năng phát hiện và lí giải tín hiệu thẩm mĩ, kĩ năng phân tích hình tượng nghệ thuật. Kĩ năng cảm thụ văn học tốt chi phối việc tổ chức hiệu quả cho học sinh chiếm lĩnh nội dung và nghệ thuật của văn bản văn học, khả năng bình giảng để đánh thức cảm xúc của học sinh về cuộc sống, về số phận con người thông qua hình tượng nghệ thuật. | VJE Tạp chí Giáo dục, Số 424 (Kì 2 - 2/2018), tr 19-21; 54 KĨ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC - CƠ SỞ HÌNH THÀNH NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN NGỮ VĂN Nguyễn Thị Thu Hà - Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Ngày nhận bài: 15/01/2017; ngày sửa chữa: 17/02/2017; ngày duyệt đăng: 20/02/2017. Abstract: Ability of sense of literature is an important competence of literature teachers. This competence helps teachers recognize and enjoy aesthetic and humanistic values of the literary works. The paper focuses on analyzing basic skills of literature teachers such as reading comprehension skills, skills to detect and explain the aesthetic signals as well as skills of analyzing artistic images. These skills help teachers organize effectively learning activities of gaining knowledge for students, building artistic images and giving comments to awaken the student's feelings about life, human destiny through artistic images. Keywords: Skill, sense of literature, reading comprehension, aesthetic signals, artistic image. 1. Mở đầu Cảm thụ văn học là năng lực thiết yếu của giáo viên Ngữ văn. Năng lực cảm thụ văn học là khả năng nhận ra và thẩm thấu giá trị thẩm mĩ, giá trị nhân văn của tác phẩm. Để có thể giảng dạy tốt, giáo viên Ngữ văn trước hết phải có năng lực đọc hiểu ngôn từ, phát hiện và lí giải tín hiệu thẩm mĩ, phân tích hình tượng nghệ thuật trong văn bản tác phẩm cần dạy; phải thường xuyên rèn luyện, phát triển, nâng cao năng lực cảm thụ tác phẩm thành kĩ năng (KN) cảm thụ văn chương. KN cảm thụ văn học tốt giúp người dạy khai thác và truyền tải được đầy đủ nội dung bài học, tổ chức hiệu quả cho học sinh chiếm lĩnh nội dung và nghệ thuật của văn bản, đánh thức cảm xúc của học sinh về cuộc sống, về số phận con người thông qua hình tượng nghệ thuật. Dưới đây xin phân tích một số KN cảm thụ văn học cụ thể. 2. Nội dung nghiên cứu . Kĩ năng đọc hiểu ngôn từ Chất liệu của văn học là ngôn từ. Ở cấp độ ban đầu này, đọc hiểu ngôn từ được xem như là “nhận ra nghĩa của chữ”. Tuy nhiên, ở mức

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    72    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.