tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 64 SGK Hóa học 12

Tài liệu được biên soạn với các gợi ý đáp án và cách giải bài tập trang 64 SGK sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để từ đó vận dụng vào việc giải bài tập. Mời các em tham khảo tài liệu để hoàn thiện bài tập một cách dễ dàng và nắm thêm những phương pháp giải bài tập nhanh, chính xác. | Để nắm bắt được nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây.  Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về Polime. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trên website HỌC247.  Bài 1 trang 64 SGK Hóa học 12 Cho các polime: polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6. B. polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6. C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6. D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozo. Hướng dẫn giải bài 1 trang 64 SGK Hóa học 12: Đáp án: B Bài 2 trang 64 SGK Hóa học 12 Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ? A. Poli(vinyl clorua); B. Pilisaccarit; C. Protein; D. Nilon-6,6. Hướng dẫn giải bài 2 trang 64 SGK Hóa học 12: Đáp án: A Bài 3 trang 64 SGK Hóa học 12 Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy ví dụ minh họa. Hướng dẫn giải bài 3 trang 64 SGK Hóa học 12: b) Monome (điều kiện cần để có phản ứng): Phản ứng trùng hợp: monome phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền như Phản ứng trùng ngưng: monome phải có ít nhất hai nhóm chức trở lên có khả năng phản ứng. c) Phân tử khối: Phản ứng trùng hợp: phân tử khối của polime rất lớn so với monome, Phản ứng trùng ngưng: phân tử khối của polime không lớn hơn nhiều so với monome. Bài 4 trang 64 SGK Hóa học 12 Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau: a) CH3-CH=CH2. b) CH2=CCl-CH=CH2. c) CH2=C(CH3)-CH=CH2. d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic). e) NH2-[CH2]10COOH. Hướng dẫn giải bài 4 trang 64 SGK Hóa học 12: Bài 5 trang 64 SGK Hóa học 12 Từ các sản phẩm hóa dầu (C6H6 và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.