tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 40,41 trang 97 SGK Hình học 7 tập 1

Với mong muốn giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu hoàn thành các bài tập trang 97 SGK. mời các em cùng tham khảo tài liệu giải bài tập 40,41. Nội dung tài liệu được tổng hợp và trình bày rõ ràng gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết bài học và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em thuận tiện hơn trong việc tổng ôn lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng giải bài tập. | Bài 40 trang 97 SGK Hình học 7 tập 1 Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống( ) a)Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì . b)Nếu a // b và c ⊥ b thì .   Hướng dẫn giải bài 40 trang 97 SGK Hình học 7 tập 1: a) a // b   b) c ⊥ b Bài 41 trang 97 SGK Hình học 7 tập 1 Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống( ): Nếu a//b và a// c thì         Hướng dẫn giải bài 41 trang 97 SGK Hình học 7 tập 1: Nếu a// b và a //  thì b // c.   Các em vui lòng đăng nhập website để download tài liệu về máy tham khảo nội dung tài liệu đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39 trang 94,95 SGK Hình học 7 tập 1  >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46,47,48 trang 98,99 SGK Hình học 7 tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.