tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 55 SGK Hóa học 12

Nội dung tài liệu gồm phần đáp án và gợi ý cách giải bài Peptit và Protein trang 55 một cách chi tiết và dễ hiểu. Mời các em tham khảo tài liệu để có thêm những phương pháp giải bài tập hay, khoa học. Hy vọng tài liệu sẽ là tài liệu hữu ích giúp quá trình học tập của các em được tốt hơn! | Để nắm bắt được nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây.  Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về Amin – Amino Axit - Protein. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trên website HỌC247.  Bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12 Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ? A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH; B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH; C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH; D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH. Đáp án bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12: Chọn B. Bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12 Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ? A. NaOH; B. AgNO3/NH3; C. Cu(OH)2; D. HNO3. Đáp án bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12: Chọn C. Chất cần tìm/Thuốc thử Glucozơ Glixerol Etanol Lòng trắng trứng (Protein) Cu(OH)2 lắc nhẹ , ở t0 thường dd xanh lam dd xanh lam – Màu tím Cu(OH)2/OH–, t0 đỏ gạch – – – Bài 3 trang 55 SGK Hóa học 12 Peptit là gì ? Liên kết peptit là gì ? có bao nhiêu liên kết peptit trong một tripeptit ? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin (C6H5CH2-CH(NH2)-COOH, viết tắt là Phe). Hướng dẫn giải bài 3 trang 55 SGK Hóa học 12: Công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin: Gly-Ala-Phe Ala-Gly-Phe Ala-Phe-Gly Gly-Phe-Ala Phe-Gly-Ala Phe-Ala-Gly. Bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12 Phân biệt các khái niệm: a) Peptit và protein. b) Protein đơn giản và protein phức tạp. Hướng dẫn giải bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12: a) Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α – aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit. Protein là những

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.