tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 67 trang 140 SGK Hình học 7 tập 1

Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và định hướng phương pháp giải bài tập ôn tập chương 2 Tam giác trong SGK nhằm giúp các em học sinh ghi nhớ công thức để từ đó biết vận dụng vào giải quyết các dạng bài tập đi kèm. Mời các em tham khảo! | Bài 67 trang 140 SGK Hình học 7 tập 1 Bài 67 trang 140 SGK Hình học 7 tập 1 Điền dấu “X” vào chỗ trống ( ) một cách thích hợp nhất                                           Câu          Đúng                 Sai        1. Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn 2. Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn một tam giác, góc lớn nhất là góc tù 4. Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau 5. Nếu ∠A là góc đáy của một tam giác cân thì ∠A < 900 6. Nếu ∠A là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì ∠A < 900   Hướng dẫn giải bài 67 trang 140 SGK Hình học 7 tập 1:                                         Câu              Đúng                       Sai              1. Trong một tam giác, góc nhỏ nhất là góc nhọn X 2. Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn X một tam giác, góc lớn nhất là góc tù X 4. Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau X 5. Nếu ∠A là góc đáy của một tam giác cân thì ∠A < 900 X 6. Nếu ∠A là góc ở đỉnh của một tam giác cân thì ∠A < 900 X   Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.