tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 117 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết điều chế khí hiđro – phản ứng thế và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 117 SGK Hóa 8. Tài liệu chia sẻ cách giải 5 bài tập về điều chế khí hiđro – phản ứng thế trong SGK Hóa 8 sẽ giúp các em học sinh thuận lợi hơn trong quá trình tự học, rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo. | Các em học sinh có thể tham khảo nội dung của tài liệu qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 117 SGK Hóa lớp 8: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế” bên dưới. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 113 SGK Hóa lớp 8".Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 117: Điều chế khí hiđro – phản ứng thếBài 1. (SGK Hóa 8 trang 117)Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?a. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2b. 2H2O —điện phân→ 2H2 + O2c. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2Giải bài 1:Những phản ứng hóa học dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm:a. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2c. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2Bài 2. (SGK Hóa 8 trang 117)Lập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?a. Mg + O2 → MgOb. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2c. Fe + CuCl2 → FeCl2 + CuGiải bài 2:a. 2Mg + O2 → 2MgOPhản ứng hóa hợpb. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2Phản ứng phân . Fe + CuCl2 → FeCl2 + CuPhản ứng 3. (SGK Hóa 8 trang 117)Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, có làm như thế được không? Vì sao?Giải bài 3:Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm nằm thẳng đứng, miệng ống nghiệm hướng lên trên vì trọng lượng khí oxi (32g) lớn hơn trọng lượng không khí (29g). Đối với khí hiđro thì không thể được vì trọng lượng khí hiđro rất nhẹ (2g) so với không khí (29g). Đối với khí H2 thì phải đặt ống nghiệm thẳng đứng và miệng ống nghiệm hướng xuống 4*. (SGK Hóa 8 trang 117)Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch axit clohiđric HCl và axit sunfuric H2SO4 loãng:a. Viết phương trình hóa học có thể điều chế hi đro;b. Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để diều chế được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc)?Giải bài 4:a. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.