tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 48 SGK Hóa học 12

Tài liệu giải bài tập Amino axit giúp các em nắm được phương pháp giải bài tập trang 48 theo đúng yêu cầu. Mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi chính xác. Chúc các em học tốt! | Để nắm bắt được nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây.  Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về Amin – Amino Axit - Protein. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trên website HỌC247.  Bài 1 trang 48 SGK Hóa học 12 Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ? A. 3; B. 4; C. 5; D. 6. Hướng dẫn giải bài 1 trang 48 SGK Hóa học 12: Chọn C. Bài 2 trang 48 SGK Hóa học 12 Có ba chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ? A. NaOH; B. HCl; C. CH3OH/HCl; D. Quỳ tím. Hướng dẫn giải bài 2 trang 48 SGK Hóa học 12: Chọn D. Bài 3 trang 48 SGK Hóa học 12 α-Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là oxi và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X. Hướng dẫn giải bài 3 trang 48 SGK Hóa học 12: Gọi CTPT của X là CxHyOzNt %mO = 100% – (%mC + %mH + %mN) = 35,96% => x : y : z : t = 40,45/12 : 7,86/1 : 15,73/14 : 35,96/16 = 3: 7: 1: 2 CTĐG của X là C3H7NO2 => CTPT: C3H7NO2 CTCT: H2N-CH(CH3)-COOH: alanin. Bài 4 trang 48 SGK Hóa học 12 Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với: NaOH; H2SO4; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa. Hướng dẫn giải bài 4 trang 48 SGK Hóa học 12: Bài 5 trang 48 SGK Hóa học 12 Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau: a) Axit 7-aminoheptanoic; b) Axit 10-aminođecanoic. Hướng dẫn giải bài 5 trang 48 SGK Hóa học 12: Bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12 Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.