tailieunhanh - Tăng cường giáo dục, rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm cho sinh viên - yêu cầu cấp bách của đổi mới giáo dục đại học

Muốn thành công trong công việc và cuộc sống, sinh viên cần được trang bị kiến thức và rất nhiều kỹ năng. Khi đánh giá năng lực của người lao động, người sử dụng lao động cũng thường căn cứ vào các tiêu chí liên quan đến kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với công việc. | Giáo dục M uốn thành công trong công việc và cuộc sống, sinh viên cần được trang bị kiến thức và rất nhiều kỹ năng. Khi đánh giá năng lực của người lao động, người sử dụng lao động cũng thường căn cứ vào các tiêu chí liên quan đến kiến thức, kỹ năng và thái độ đối với công việc. Ở nước ta, trong những năm gần đây, nhận thấy khiếm khuyết của nền giáo dục đại học VN về giáo dục kỹ năng mềm và trước nhu cầu cao của xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp, các trung tâm Kỹ năng hành nghề Ở nước ngoài, ví dụ tại Úc, kỹ năng hành nghề (employability skills) được quan niệm là các kỹ năng cần thiết không chỉ để có được việc làm mà còn để tiến bộ trong tổ chức thông qua việc phát huy tiềm năng cá nhân và đóng góp vào định hướng chiến lược của tổ chức. Các kỹ năng này bao gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, kỹ năng quản lý bản thân, kỹ năng học tập, kỹ năng công nghệ. Tại Canada, vào năm 2000 tổ chức Conference Board of Canada chuyên nghiên cứu và phân tích các xu hướng kinh tế đã đưa ra danh sách các kỹ năng hành nghề cho thế kỷ XXI bao gồm các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy và hành vi tích cực, kỹ năng thích ứng, kỹ năng làm việc với con người, kỹ năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán. cứu của Viện Nghiên cứu giáo dục VN công bố trên báo Sài Gòn giải phóng ngày 14/12/2009 vẫn là con số đáng lo ngại: cứ trong 100 sinh viên tốt nghiệp có 83 trường hợp bị đánh giá thiếu kỹ năng mềm, 37 sinh viên không tìm được việc làm thích hợp vì nguyên nhân thiếu kỹ năng mềm. Như vậy, rõ ràng việc tăng cường giáo dục, rèn luyện các kỹ năng mềm trong những năm đại học cho sinh viên để giúp họ rút ngắn khoảng cách từ biết, hiểu, đến làm việc có năng suất cao một cách chuyên nghiệp, thích nghi nhanh hơn với công việc, hợp tác được với đồng nghiệp là điều hết sức cấp bách. Kỹ năng làm việc nhóm . BÙI LOAN THUỲ đào tạo huấn luyện .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.