tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về thuê đất ở Việt Nam hiện nay

Luận án "Pháp luật về thuê đất ở Việt Nam hiện nay" thực hiện nghiên cứu với mục đích nhằm đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về thuê đất và nâng cao hiệu quả thi hành lĩnh vực pháp luật này ở Việt Nam thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về thuê đất. . | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH LY PHÁP LUẬT VỀ THUÊ ĐẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 62380107 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: . NGUYỄN QUANG TUYẾN HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến thầy giáo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, người đã hướng dẫn tác giả tận tình trong suốt quá trình thực hiện luận án. Tác giả xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô đã giảng dạy, phản biện, đánh giá và nhận xét làm nền tảng cho tác giả hoàn thiện luận án. Cuối cùng, tác giả xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến Ban lãnh đạo Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, các Thầy, Cô và gia đình, bạn bè đã động viên, khích lệ, ủng hộ nhiệt tình trong thời gian tác giả thực hiện luận án. Trân trọng! Hà Nội, tháng 06 năm 2016 Tác giả luận án NGUYỄN KHÁNH LY LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Kết quả nghiên cứu trong luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tác giả luận án NGUYỄN KHÁNH LY DANH MỤC VIẾT TẮT BĐS : Bất động sản GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HVHC : Hành vi hành chính LĐĐ : Luật đất đai NSDĐ : Người sử dụng đât NSDĐ : Người sử dụng đất QĐHC : Quyết định hành chính QSDĐ : Quyền sử dụng đất SHNN : Sở hữu nhà nước SHTD : Sở hữu toàn dân TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU . 1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN. 9 . Tổng quan tình hình nghiên cứu . 9 . Đánh giá kết quả của các công trình nghiên cứu có .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.