tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 113 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết phản ứng oxi hóa – khử và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 113 SGK Hóa 8. Tài liệu này được sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh ôn tâp lại những kiến thức quan trọng của bài học để vận dụng vào giải bài tập. Thêm vào đó, các em sẽ nắm được các phương pháp giải bài tập hiệu quả thông qua những gợi ý đáp án trả lời 5 bài tập trong SGK Hóa 8. | Nhằm giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận với nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 113 SGK Hóa lớp 8: Phản ứng oxi hóa – Khử” dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 109 SGK Hóa 8".Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 113: Phản ứng oxi hóa – khửBài 1. (SGK Hóa 8 trang 113)Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:a. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác;b. Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác;c. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác;d. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa;e. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự bài 1:Các câu phát biểu đúng là b, c, 2. (SGK Hóa 8 trang 113)Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lợi ích và tác dụng của mỗi phản ứng?a. Đốt than trong lò: C + O2 → CO2b. Dùng cacbon oxit khử sắt (III) oxit trong luyện kim:Fe2O3 + 3CO → Fe + 3CO2c. Nung vôi: CaCO3 → CaO + CO2d. Sắt bị gỉ trong không khí: 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3Giải bài 2:Phản ứng a, b và d là phần oxi hóa khử.+ Câu a phản ứng đốt than trong lò tỏa nhiệt tạo ta nhiệt lượng cần thiết.+ Câu b là phản ứng khử với oxit sắt, sau phản ứng ta thu được kim loại sắt trong công nghiệp luyện kim.+ Câu c phản ứng nung đá vôi tạo ra vôi sống (CaO) đây là phản ứng phân hủy giúp ta có vôi sống để dùng trong công nghiệp hay xây dựng công trình dân dụng.+ Câu d là phản ứng hóa hợp, sản phẩm tạo thành là sắt (III) oxit, đây là phản ứng có hại, làm gỉ sắt kim loại, các vật dụng 3. (SGK Hóa 8 trang 113)Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:Fe2O3 + CO —tº→ CO2 + FeFe3O4 + H2 —tº→ H2O + FeCO2 + Mg —tº→ MgO + CCác phản ứng hóa học này có phải ứng oxi hóa – khử

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.