tailieunhanh - Xây dựng thương hiệu ngân hàng Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập

Những năm qua, hệ thống ngân hàng của nước ta đã từng bước tạo lập được những nhân tố mang tính giá trị cốt lõi của thương hiệu như thay đổi logo, thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, hệ thống nhận diện thương hiệu thống nhất cho ngân hàng và các chi nhánh; xây dựng quy chế quản lý thương hiệu. | Tài chính & Phát triển V iệc thay đổi chiến lược thương hiệu trong các ngân hàng, trở thành một xu hướng tất yếu để tăng tính cạnh tranh, xây dựng lòng trung thành của khách hàng và phát triển kinh doanh. Mặt khác việc đầu tư vào thương hiệu cũng là đầu tư một tài sản vô hình làm tăng giá trị doanh nghiệp. Bài viết này là sự tổng hợp các bài viết của các tác giả, các ý kiến phát biểu trong hội thảo bàn về xây dựng thương hiệu ngân hàng VN thời hậu khủng hoảng tài chính tiền tệ (xem nguồn tài liệu tham khảo) . Những năm qua, hệ thống ngân hàng của nước ta đã từng bước tạo lập được những nhân tố mang tính giá trị cốt lõi của thương hiệu như thay đổi logo, thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, hệ thống nhận diện thương hiệu thống nhất cho ngân hàng và các chi nhánh; xây dựng quy chế quản lý thương hiệu. Một 2 vài ngân hàng có những sản phẩm dịch vụ được xã hội biết đến là thanh toán quốc tế, phát hành thẻ, các sản phẩm bán lẻ như: Vietcombank, BIDV, ACB, Sacombank, VIB, Techcombank. Đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã người dân biết đến với các hoạt động huy động và vay vốn. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng thừa nhận, ở chừng mực nào đó hệ thống ngân hàng VN chưa thực sự có một thương hiệu tốt, chưa một ngân hàng nào tạo được sự "tin cậy" cao cho khách hàng. Để tồn tại và phát triển, đặc biệt trong thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính tiền tệ, các ngân hàng, phải tạo ra điểm khác biệt, độ nhận diện cao, được quốc tế hoá và truyền tải được những giá trị độc đáo vừa đúng lúc, vừa PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 5 - Tháng 6/2010 đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Để đạt được mục tiêu này, trong chiến lược kinh doanh của mình, các ngân hàng phải đảm bảo được lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng vững chắc; khách hàng ngày càng tăng một cách ổn định và các sản phẩm, dịch vụ mới của ngân hàng được chấp nhận nhanh chóng trên thị trường. Thực tế đã chứng minh rằng thương hiệu tốt sẽ là bảo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.