tailieunhanh - Sự hình thành của tập tính xã hội

Nội dung bài viết trình bày các quá trình hình thành của tập tính xã hội như: hình thành của tập tính xã hội do tiếp xúc, hình thành của tập tính xã hội do di truyền và hình thành của tập tính xã hội do phân hóa. Mời các bạn tham khảo! | .