tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 63,64 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1

Tài liệu gồm phần lý thuyết hướng dẫn giải bài tập trang 136 là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm giúp các em ôn lại kiến thức đã học và gợi ý phương pháp giải các bài tập trong sách. Mời các em tham khảo! | Bài 63 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1 Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng: a) HB=HC; b) ∠BAH = ∠CAH Hướng dẫn giải bài 63 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1:   a) Hai tam giác vuông ABH và ACH có: Tam giác ABC cân tại A ⇒ AB = AC AH cạnh chung. Nên ∆ABH = ∆ACH(Cạnh huyền – cạnh góc vuông) Suy ra HB = HC b)∆ABH = ∆ACH (Câu a) Suy ra ∠BAH = ∠CAH (Hai góc tương ứng) Bài 64 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1 Các tam giác vuông ABC và AEF có ∠A = ∠D =900, AC=DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau để ∆ABC = ∆DEF. Hướng dẫn giải bài 64 trang 136 SGK Hình học 7 tập 1: Xem hình vẽ   * Bổ sung thêm AB=DE Thì ∆ABC=∆DEF () * Bổ sung thêm ∠C = ∠F Thì ∆ABC=∆DEF() * Bổ sung thêm BC = EF thì ∆ABC=∆DEF (cạnh huyền- cạnh góc vuông)   Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 53,53,55,56,57,58,59,60,61,62 trang 131,132,133 SGK Hình học 7 tập 1  >> Bài tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
584    64    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.