tailieunhanh - Bài giảng Tổn thương thận cấp trước thận tiếp cận chẩn đoán và điều trị

Bài giảng Tổn thương thận cấp trước thận tiếp cận chẩn đoán và điều trị đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán, dịch tễ học, nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, triệu chứng cận lâm sàng, điều trị bệnh. | TỔN THƯƠNG THẬN CẤP TRƯỚC THẬN TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BS CK1 NGUYỄN NGỌC LAN ANH . BS TRẦN THỊ BÍCH HƯƠNG NỘI DUNG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tiêu chuẩn chẩn đoán Dịch tễ học Nguyên nhân Cơ chế bệnh sinh Triệu chứng lâm sàng Triệu chứng cận lâm sàng Điều trị TIÊU CHUẨN AKIN 2006 (Acute Kidney Injury Network) Mehta RL, Crit Care (2007) TẦN SUẤT AKI Ở BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN USRDS 2009 Annual Data Report ĐẶC ĐIỂM AKI Nước đã phát triển Nước đang phát triển • AKI trong bệnh viện cao gấp • AKI trong cộng đồng chiếm ưu 5-10 lần so với AKI ở cộng thế. • Kaufmann (1991): đồng. 70% AKI trước thận (mất • AKI tại thận thường gặp nhất dịch qua đường tiêu hóa) 11% AKI tại thận 17% AKI sau thận. • Khoa ICU, khoa phẫu thuật tim • Thành thị,nông thôn • Nam/nữ: • Nam/nữ: 1/1 Trẻ em: Người già: 5/1 • Người lớn tuổi • Người trẻ tuổi/ trẻ em (46% <40 tuổi) Jorge C (2007), Nature Clinical .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    72    0    28-06-2022
12    54    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.