tailieunhanh - Phân tích hệ thống giám sát tài chính ngân hàng Việt Nam

Kết quả nghiên cứu đã phản ánh hiện trạng giám sát tài chính ngân hàng của nước ta trong thời gian qua. Trong các chỉ tiêu mà tác giả lựa chọn đều có ảnh hưởng rõ ràng đến chỉ số giám sát tài chính, từ đó đã kiểm nghiệm các chỉ tiêu lựa chọn là hợp lý. | Tài chính & Phát triển Một hệ thống giám sát tài chính ngân hàng quốc gia hoạt động có hiệu quả là khi hệ thống đó thực hiện được các mục tiêu cụ thể phù hợp với hoàn cảnh của quốc gia đó mà mỗi mục tiêu cụ thể bao gồm một số chỉ tiêu giám sát. Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính ngân hàng là hạt nhân quan trọng của toàn bộ quá trình phân tích định lượng phục vụ cho hoạt động giám sát tài chính (GSTC). Nghiên cứu này xuất phát từ ý tưởng: xây dựng một hệ thống chỉ tiêu GSTC, vận dụng phương pháp phân tích nhân tố tiến hành phân tích những nhân tố cấu thành và tìm ra trọng số của các nhân tố này trong chỉ số tổng hợp GSTC phản ánh hiệu quả hoạt động GSTC nước ta trong thời gian vừa qua, cuối cùng kết luận về tình hình GSTC tại VN hiện nay và kiến nghị đề ra chính sách. 1. Sự cần thiết của nghiên cứu Như thế nào là 1 hệ thống giám sát tài chính ngân hàng có hiệu quả đã được nhiều học giả nước ngoài đề cập và nghiên cứu, chính phủ các quốc gia trên thế giới quan tâm, nhưng các cuộc khủng khoảng tài chính ngân hàng vẫn liên tục xảy ra như là xu thế không thể ngăn cản. Mà gần đây nhất là khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, đã đổ vỡ hàng loạt hệ thống ngân hàng, mất giá chứng khoán và mất giá tiền tệ trên quy mô lớn ở nhiều nước trên thế giới, nguyên nhân bắt đầu từ hiện tượng bong bóng nhà ở cùng với GSTC thiếu hoàn thiện ở Mỹ. Từ cuộc khủng khoảng lần này các nhà làm chính sách và các học giả lại phải tiếp tục nghiên cứu để xây dựng 1 hệ thống giám sát tài chính ngân hàng có hiệu quả hơn và phù hợp với thời đại. Việc quá đề cao kỷ luật tự thân của thị trường hay quá dựa dẫm vào hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp trong khi lại không chú trọng đúng mức tới vai trò điều tiết và giám sát của nhà nước là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới khủng hoảng. Vì vậy để phát huy tác dụng của hệ thống giám sát ngân hàng cần phải có sự tham gia và hợp tác đầy đủ của các chủ thể. Trong đó cơ quan giám sát của nhà nước đóng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.