tailieunhanh - Bài thuyết trình: Kĩ thuật chuyển gen

Nội dung bài viết trình bày phương pháp và kĩ thuật chuyển gen như: Tạo ADN tái tổ hợp, đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận và kiểm tra sự sát nhập của gen và biểu hiện của gen. Mời các bạn tham khảo! | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN