tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 104 SGK Sinh 8

Tóm tắt lý thuyết chuyển hóa và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 104 SGK Sinh 8 sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức cần nhớ của bài học một cách dễ dàng. Mặt khác, tài liệu còn bao gồm một số gợi ý đáp án giúp các em trả lời phần bài tập trong SGK Sinh 8. Mời các em cùng tham khảo. | Các em học sinh có thể xem qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 104 SGK Sinh 8: Chuyển hóa” dưới đây để nắm phương pháp giải bài tập cụ thể hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 101 SGK Sinh 8".Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 101 Sinh Học lớp 8: Chuyển hóaBài 1: (trang 104 SGK Sinh 8)Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng án và hướng dẫn giải bài 1:Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm quá trình tổng hợp các sản phẩm đặc trưng cho tế bào của cơ thể, tiến hành song song với quá trình dị hóa để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống. Trao đổi chất và chuyển hóa vật chất và năng lượng liên quan chặt chẽ với 2: (trang 104 SGK Sinh 8)Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống ?Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động 3: (trang 104 SGK Sinh 8)Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài án và hướng dẫn giải bài 3:Sự khác nhau giữa đồng hóa với tiêu hóa và dị hóa với bài tiết là:Bài 4*: (trang 104 SGK Sinh 8)Giải thích mối quan hệ qua lại giữa đồng hóa và dị án và hướng dẫn giải bài 4:Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm hai quá trình mâu thuẫn, đối nghịch nhau là đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là quá trình biến đổi chất dinh dưỡng do môi trường trong cung cấp thành sản phẩm đặc trưng của tế bào. Đó chính là sự tổng hợp chất của tế bào. Trong quá trình đó, năng lượng được tích lũy dưới dạng các liên kết hóa học của vật chất trong tế bào. Dị hóa là quá trình phân giải các chất được tích lũy trong tế bào để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào. Sự dị hóa tạo ra các sản phẩm phân hủy và khí C02. Đồng hóa và dị hóa tuy trái ngược nhau song gắn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.