tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 87 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp – ứng dụng của oxi và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 87 SGK Hóa 8 mà sưu tầm nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các kiến thức trọng tâm của bài học. Bên cạnh đó, tài liệu còn chia sẻ cách giải 5 bài tập trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo. | Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 87 SGK Hóa lớp 8: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi” dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 84 SGK Hóa lớp 8".Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 87: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxiBài 1. (SGK Hóa 8 trang 87)Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : một chất mới ; sự oxi hóa ; đốt nhiên liệu ; sự hô hấp ; chất ban đầu. a) Sự tác dụng của oxi với một chất là …………………b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có……………………được tạo thành từ hai hay nhiều ………………c) Khí oxi cần cho ………………… của người và động vật và cần để ………………….trong đời sống và sản bài 1:a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi ) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban ) Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật và cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản 2. (SGK Hóa 8 trang 87)Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học của các hợp chất được tạo thành là MgS, ZnS, FeS, bài 2:Phương trình hóa học :S + Mg -> MgSS + Zn -> ZnSS + Fe -> + 2Al -> 3. (SGK Hóa 8 trang 87)Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở bài 3:Phương trình phản ứng hóa học :CH4 + 2O2 -> CO2 + khí metan nguyên chất là :1 m3 = 1000 dm3 = 1000 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.