tailieunhanh - Bài giảng Tổn thương thận cấp ở trẻ sơ sinh

Bài giảng Tổn thương thận cấp ở trẻ sơ sinh được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về chức năng thận bình thường trẻ sơ sinh, tần suất, cơ chế bệnh sinh, nguyên nhân, lâm sàng và chẩn đoán tổn thương thận cấp ở trẻ sơ sinh. | TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở TRẺ SƠ SINH Huỳnh Thoại Loan I. II. III. IV. V. VI. Chức năng thận bình thường trẻ sơ sinh Tần suất Cơ chế bệnh sinh Nguyên nhân Lâm sàng Chẩn đoán Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chjí MInh NHIỄM TRÙNG TIỂU Ở TRẺ EM Slide 1 I. Chức năng thận bình thường trẻ sơ sinh GFR: sơ sinh đủ tháng 26ml/phút/1,73 m2 da, tăng 54 ml/phút/1,73 m2 lúc hai tuần tuổi. GFR sơ sinh non tháng Tuần thai 27 28 30 31 7 ngày tuổi 13,4 16,2 21,9 24,8 28 ngày tuổi 21 23,9 29,6 32,4 Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chjí MInh NHIỄM TRÙNG TIỂU Ở TRẺ EM Slide 2 I. Chức năng thận bình thường trẻ sơ sinh Creatinine huyết thanh: lúc sanh tương đương creatinine của mẹ (thường 1,5mg/dl- 133 micromol/L). Thể tích nước tiểu: TTTC có thể kèm theo thiểu niệu (< 1ml/kg/giờ). Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chjí MInh NHIỄM TRÙNG TIỂU Ở TRẺ EM Slide 3 II. Tần suất Dữ liệu: n/c Pediatrix sơ sinh non tháng < 30 tuần, không có bất cứ biểu hiện nào, có 1,9% có suy thận. Phân tích đa biến cho thấy các bất thường sau thường kèm TTTC: xuất huyết não thất, hạ huyết áp cần vận mạch, viêm ruột hoại thử, còn ống động mạch, cấy máu dương tính hoặc dùng kháng sinh kéo dài. Nghiên cứu tiền cứ: 18% trẻ sơ sinh rất nhẹ cân (CNLS< 1500g) có TTTC. Yếu tố nguy cơ: đặt cạtheter ĐM rốn, thở máy, dùng thuốc cao huyết áp, Apgar thấp. Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chjí MInh NHIỄM TRÙNG TIỂU Ở TRẺ EM Slide 4 III. Cơ chế bệnh sinh Thận hình thành từ thai 35 tuần, có 0,6-1,2 triệu nephron mỗi bên. Các yếu tố khiến thận sơ sinh dễ tổn thương hơn : Thận chưa trưởng thành Thay đổi huyết động (hạ áp hay thiếu oxy mô) lúc sanh và giai đoạn sớm sau sinh gây tổn thương thận. Gia tăng nguy cơ giảm thể tích tuần hoàn do lượng nước mất không nhận biết cao. Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chjí MInh NHIỄM TRÙNG TIỂU Ở TRẺ EM Slide .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN