tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 33 SGK Hóa học 12

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ trang 33 tài liệu gồm các gợi ý và hướng dẫn giải cho từng bài sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức bài học, định hướng được phương pháp giải bài tập hiệu quả nhất. Mời các em cùng tham khảo! | Để nắm bắt được nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây. Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về Cacbohidrat. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trên website HỌC247. Bài 1 trang 33 SGK Hóa học 12 Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Fructoơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO. B. Thủy phân xenluloz ơ thu được glucozơ. C. Thủ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ. D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc. Hướng dẫn giải bài 1 trang 33 SGK Hóa học 12: Chọn B. Bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12 Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S) ? a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột. b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cáu tạo của gốc glucozơ. c) Khi thủy phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit. d) Khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ. Hướng dẫn giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12: a) S; b) S; C) S; D) Đ. Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Quý Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo Hướng dẫn phương pháp làm bài và lời giải chi tiết BT SGK cơ bản và nâng cao về Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 3,4,5,6 trang 34 SGK Hóa học .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN