tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 54,55 trang 103 SGK Hình học 7 tập 1

Tài liệu giải bài tập trang 103 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài học. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. | Bài 54 trang 103 SGK Hình học 7 tập 1 Trong hình 37 có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng Êke. Hướng dẫn giải bài 54 trang 103 SGK Hình học 7 tập 1: a) Năm cặp đường thẳng vuông góc là: d3 ⊥ d4; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7; d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2 b) Bốn cặp đường thẳng song song là: d4//d5; d5//d7; d4//d7; d8//d2 Bài 55 trang 103 SGK Hình học 7 tập 1 Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm: a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N. b) Các đường thẳng song song với e đi qua M, đi qua N. Hướng dẫn giải bài 55 trang 103 SGK Hình học 7 tập 1: Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 51,52,53 trang 101,102 SGK Đại số 7 tập 1  >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 107,108,109 SGK Toán 7 tập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.