tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 25 SGK Hóa học 12

Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và định hướng phương pháp giải bài tập Glucozơ trong SGK nhằm giúp các em học sinh ghi nhớ kiến thức trọng tam của bài học và biết vận dụng lý thuyết vào từng bài tập cụ thể. Mời các em tham khảo! | Để nắm bắt được nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây. Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về Cacbohidrat. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2017 trên website HỌC247. Bài 1 trang 25 SGK Hóa học 12 1. Glucozơ và fructozơ A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2. B. Đều có nhóm chức CHO trong phân tử. C. Là hai dạng hình thù của cùng một chất. D. Đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở. Hướng dẫn giải bài 1 trang 25 SGK Hóa học 12: Chọn A. Bài 2 trang 25 SGK Hóa học 12 Cho các dung dịch: Glucozơ, glierol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên? A. Cu(OH)2; B. Dung dịch AgNO3 trong NH3; C. Na kim loại; D. Nước brom. Hướng dẫn giải bài 2 trang 25 SGK Hóa học 12: Chọn A. Cho Cu(OH)2/OH– vào các dung dịch nhận biết được glucozơ và glixerol: glucozơ và glixerol hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam (nhóm I), còn formanđehit và etanol không có hiện tượng gì (nhóm II). Đun nóng các dung dịch nhóm I và nhóm II. Nếu dung dịch nào ở nhóm I xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch thì đó là dung dịch glucozơ, ở nhóm II là formanđehit. Bài 3 trang 25 SGK Hóa học 12 Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa? Hướng dẫn giải bài 3 trang 25 SGK Hóa học 12: Bài 4 trang 25 SGK Hóa học 12 Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo? Hướng dẫn giải bài 4 trang 25 SGK Hóa học 12: Bài 5 trang 25 SGK Hóa học 12 Trình bày phương pháp nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học: a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic; b) Fructozơ, gliixerol, etanol; c) Glucozơ, fomanđehit, etanoll. axit axetic. Hướng dẫn giải bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.