tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 53,53,55,56,57 trang 131 SGK Hình học 7 tập 1

Tài liệu sẽ giúp các em học sinh định hướng và gợi ý cách giải các bài tập trang 131 ôn tập và nắm vững hơn nội dung chính của bài học. Bên cạnh đó, việc tham khảo tài liệu còn giúp các em dễ dàng hoàn thiện bài tập của mình, nắm được cách giải để vận dụng vào giải các bài tập liên quan đến thứ tự thực hiện phép tính. | Bài 53 trang 131 SGK Hình học 7 tập 1 Hướng dẫn giải bài 53 trang 131 SGK Hình học 7 tập 1: Hình a) Áp dụng định lí Pytago, Ta có: x2=122+52=144+25=169 => x2 = 132 => x=13. Hình b) ta có: x2 = 12 + 22 = 1+4=5 x = √5 Hình c) Theo định lí pytago: 292 = 212+ x2 nên x2 =292 -212 = 841 – 441 = 400= 202 =>x = 20 Hình d) x2=( √7)2 + 32= 7+9 =16= 42 x = 4. Bài 54 trang 131 SGK Hình học 7 tập 1 Đoạn lên dốc từ C đến A dài , đô dài CB bằng 7,5cm. Tính chiều cao AB. Hướng dẫn giải bài 54 trang 131 SGK Hình học 7 tập 1: Theo định lí pytago, ta có: AB2 + BC2 = AC2 nên AB2 = AC2 – BC2 = 8,52 – 7,52 = 72,5-56,5=16 Vậy AB= 4 Bài 55 trang 131 SGK Hình học 7 tập 1   Tính chiều cao của bức tường() biết rằng chiều cao của thang là 4m và chân thang cách tường 1m. Hướng dẫn giải bài 55 trang 131 SGK Hình học 7 tập 1: Theo định li pytago, ta có: AC2+ BC2 = AB2 nên AC2 = AB2+BC2 Suy ra LAD = √15 ≈ Bài 56 trang 131 SGK Hình học 7 tập 1 Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau: a) 9cm,15cm,12cm. b) 5dm,13dm,12cm. c)7m,7m,10m. Hướng dẫn giải bài 56 trang 131 SGK Hình học 7 tập 1: a) Ta có 92 = 81,152 = 225, 122 =144. mà 225=81+144 hay 152=92+122. Nên tam giác có độ dài ba cạnh 9cm,15cm,12cm là tam giác vuông. b) Ta có 52=25,132=169,122=144. Mà 169=25+144 nên tam giác có độ dài ba cạnh 5dm, 13dm,12dm là tam giác vuông c) Ta có 72=49, 102=100 vậy 72+ 72 ≠102 72+102 ≠72 Nên tam giác có độ dài 3 canh là 7dm,7dm,10dm không phải là tam giác vuông. Bài 57 trang 131 SGK Hình học 7 tập 1 Cho bài toán “Tam giác ABC có AB = 8cm, AB=17cm, AC =15cm có phải là tam giác vuông không?” Bạn Tâm giải thích như sau: AB2+AC2 = 82+172 = 64+289 BC2=152=225 Do 352 ≠ 225 nên AB2+AC2 ≠BC2. Vậy tam giác ABC không phải là tam giác vuông? Lời giải

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.