tailieunhanh - Thăm dò tác dụng chống trầm cảm của một số công thức phối hợp từ cam thảo, nghệ và nhân sâm

Đề tài nghiên cứu này được thực hiện với mục đích nghiên cứu một loại chế phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, đề tài được tiến hành nhằm khảo sát tác dụng chống trầm cảm của phối hợp một số dược liệu sẵn có ở Việt Nam như Cam thảo (rễ) glycyrrhiza glabra L, Nghệ (thân rễ) Curcuma longa L., Nhân sâm (rễ) Panax ginseng C. A. Mey. | THĂM DÒ TÁC DỤNG CHỐNG TRẦM CẢM CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC PHỐI HỢP TỪ CAM THẢO, NGHỆ VÀ NHÂN SÂM Đinh Nữ Hạnh Thục*, Nguyễn Ngọc Khôi* TÓM TẮT Mở đầu: Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chứng tỏ hiệu quả chống trầm cảm từ các cây thuốc, vị thuốc từ dược liệu trên các mô hình thử nghiệm dược lý. Mục tiêu: Với mục đích nghiên cứu một loại chế phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, đề tài được tiến hành nhằm khảo sát tác dụng chống trầm cảm của phối hợp một số dược liệu sẵn có ở Việt Nam như Cam thảo (rễ) Glycyrrhiza glabra L, Nghệ (thân rễ) Curcuma longa L., Nhân sâm (rễ) Panax ginseng C. A. Mey. Phương pháp: Các phối hợp dược liệu được khảo sát qua hai sàng lọc hoạt tính chống trầm cảm là mô hình bơi cưỡng bức và mô hình treo đuôi chuột. Ngoài ra, khả năng vận động tự nhiên còn được khảo sát bằng mô hình môi trường mở. Kết quả: Khi uống CT3 gồm phối hợp của 3 cao cam thảo, nghệ và nhân sâm trong vòng 14 ngày thể hiện tác dụng chống trầm cảm trên cả hai mô hình đối với chuột nhắt. Tác dụng này tương tự như fluoxetin liều 20 mg/kg (). Kết luận: Việc nghiên cứu các tác dụng chống trầm cảm cũng như liều sử dụng, độc tính cần phải tiến hành để làm sáng tỏ khả năng ứng dụng phối hợp trên trong điều trị trầm cảm. Từ khóa: Cam thảo Glycyrrhiza glabra L, Nghệ Curcuma longa L., Nhân sâm Panax ginseng C. A. Mey, trầm cảm ABSTRACT ANTIDEPRESSANT-LIKE ACTIVITY OF FORMULAE FROM LIQUORICE, TURMERIC AND GINSENG EXTRACTS IN MOUSE MODELS OF IMMOBILITY TESTS Dinh Nu Hanh Thuc, Nguyen Ngoc Khoi * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 14 - Supplement of No 1 - 2010: 30 – 34 Background: The antidepressant effects of liquorice Glycyrrhiza glabra L., turmeric Curcuma longa, and ginseng Panax ginseng have been investigated with behavioral despair tests. Our preliminary study suggests the combination of above-mentioned plants namely Formula 1 (CT1) 2 (CT2) and 3 (CT3) could be beneficial for the suppression of depression. Objectives: The present study was undertaken to investigate the antidepressant .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.