tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 7 SGK Hóa học 12

Nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức Este đồng thời nắm vững phương pháp giải các dạng bài tập. gửi đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK trang 7 tài liệu bao gồm các gợi ý giải với đáp số cụ thể cho từng bài tập. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các em. Chúc các em học tốt! | Để nắm bắt được nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây.  Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về Este, Lipit. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trên website HỌC247. Bài 1 trang 7 SGK Hóa học 12 1. Những phát biểu sau đây đúng hay sai ? a) Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol. b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO– . c) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2. d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este. e) Săn phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este. Hướng dẫn giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 12: a) S B) S vì phân tử este không có anion COO– c) Đ d) Đ e) S Bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12 Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5. Hướng dẫn giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12: Đáp án C. CH3 – CH2 – COO – CH3 CH2 – COO – CH2 – CH3 HCOO – CH2 – CH2 – CH3  Bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12 Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOC3H7. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC­3H5. Hướng dẫn giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12: Đáp án C. Bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12 Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 23. Tên của X là A. etyl axetat. B. metyl axetat. C. metyl propionate D. propyl fomat. Hướng dẫn giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12: Đáp án A. Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23 =>MZ = 46g/mol. Z là C2H5OH vậy Y là CH3COONa. Tên gọi của Y là etyl axetat. Bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12 Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ? Hướng dẫn giải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.