tailieunhanh - Bài giảng Tổn thương thận cấp ở trẻ em

Mời các bạn tham khảo bài giảng Tổn thương thận cấp ở trẻ em sau đây để nắm bắt được những kiến thức về đại cương, định nghĩa, dịch tễ học, nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh, phân loại biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và điều trị tổn thương thận cấp ở trẻ em. | TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở TRẺ EM Huỳnh Thoại Loan I. Đại cương II. Định nghĩa III. Dịch tể học IV. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh V. Phân loại VI. Biểu hiện lâm sàng VII. Cận lâm sàng VIII. Chẩn đoán IX. Chẩn đoán nguyên nhân X. X. Điều trị Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chjí MInh TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở TRẺ EM Slide 1 I. Đại cương Tổn thương thận cấp (TTTC) là tình trạng mất chức năng thận đột ngột dẫn đến giảm độ lọc cầu thận, ứ đọng urê và sản phẩm chuyển hóa nitơ khác., kèm hiện tượng rối loạn nước điện giải và thể tích dịch ngoại bào. TTTC ở trẻ em có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng từ hiện tượng tăng nhẹ creatinine máu đến tình trạng suy thận cấp vô niệu, do nhiều nguyên nhân khác nhau và xảy ra trong nhiều bệnh cảnh lâm sàng đa dạng Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chjí MInh TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở TRẺ EM Slide 2 II. Định nghĩa 1. TTTC là tình trạng giảm độ lọc cầu thận, kèm tăng creatinine huyết thanh. Tuy nhiên tăng creatinine huyết thanh xảy ra chậm và thường không là một xét nghiệm chính xác giúp đánh giá độ lọc cầu thận ở những bệnh nhân có chức năng thận suy giảm. Đây là vấn đề nan giải cho các nghiên cứu về TTTC ở trẻ em . 2. Hội nghị về vấn đề định nghĩa TTTC ở trẻ em đồng thuận như sau : Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chjí MInh TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở TRẺ EM Slide 3 II. Định nghĩa 1. TTTC là tình trạng giảm độ lọc cầu thận, kèm tăng creatinine huyết thanh. Tuy nhiên tăng creatinine huyết thanh xảy ra chậm và thường không là một xét nghiệm chính xác giúp đánh giá độ lọc cầu thận ở những bệnh nhân có chức năng thận suy giảm. Đây là vấn đề nan giải cho các nghiên cứu về TTTC ở trẻ em . 2. Hội nghị về vấn đề định nghĩa TTTC ở trẻ em đồng thuận như sau : Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chjí MInh TỔN THƯƠNG THẬN CẤP Ở TRẺ EM Slide 4 II. Định nghĩa Tiêu chuẩn pRIFLE eCrCl (Schwartz) Nước tiểu Risk ↓ by 25% 4 weeks End stage ESRD Tiêu chuẩn AKIN Creatinine Nước tiểu 1 ↑ ≥ to 2x from baseline 6 hrs 2 ↑ > 2 to

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    65    0    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.