tailieunhanh - Bài giảng Tài chính tiền tệ: Tài chính - Tiền tệ

Bài giảng Tài chính tiền tệ này gồm có những nội dung chính sau đây: Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ, bản chất và chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát. . | 5/14/2020 5:57:41 AM TIỀN TỆ CHƯƠNG 2 TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 5/14/2020 5:57:41 AM NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ Bản chất và chức năng của tiền tệ Cung cầu tiền tệ Lạm phát 5/14/2020 5:57:41 AM LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA TIỀN TỆ Sự ra đời của tiền tệ gắn liền với quá trình phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Sản suất hàng hóa => trao đổi mua bán => cần phải có tiền. Sự ra đời của vật trung gian trao đổi đánh dấu giai đoạn mở đầu cho sự xuất hiện của tiền tệ đồng thời là bước chuyển hóa từ nền kinh tế đổi chác sang nền kinh tế tiền tệ Quá tình này gắn liền với các hình thái giá trị Hình thái giá trị giản đơn (H1 – H2) Hình thái giá trị mở rộng (H1 – H2) Hình thái giá trị chung (H1 – HTG - H2) Hình thái giá trị tiền tệ (H1 – T - H2) 5/14/2020 5:57:41 AM PHÁT TRIỂN CỦA TIỀN TỆ Tiền tệ dưới dạng hàng hóa - hóa tệ không kim loại Tiền tệ kim loại Tiền giấy - Tiền tín dụng Tiền giấy có thể chuyển đổi ra vàng Tiền giấy không thể chuyển đổi ra vàng Các hình thức khác của tiền tệ Tiền qua ngân hàng (Bút tệ) Tiền điện tử Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ luôn mang dấu ấn của nền văn minh nhân loại. Điều này đã được minh chứng qua quá trình hoàn thiện các hình thức tiền tệ, từ hình thức sơ khai ban đầu là hóa tệ không kim loại cho đến tiền điện tử ngày nay 5/14/2020 5:57:41 AM BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ Quan điển của (1818 – 1883): tiền tệ có nguồn gốc từ hàng hóa, từ thế giới hàng hóa tách ra. Vàng chỉ trở thành tiền tệ trong những điều kiện lịch sử nhất định trước khi là tiền tệ và sau khi được thừa nhận đóng vai trò là tiền tệ thì vàng vẫn giữ nguyên bản chất là hàng hóa. Tiền tệ đã tồn tại dưới nhiều hình thái 5/14/2020 5:57:41 AM BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ Quan điểm của Friedman (giải nobel 1970) định nghĩa tiền tiền tệ như là tất cả những gì được chấp nhận thanh toán cho việc mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán nợ. Quan điểm của Samuelson đã viết: “Bản chất của tiền tệ ngày nay đã được phơi | 5/14/2020 6:27:15 AM TIỀN TỆ CHƯƠNG 2 TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 5/14/2020 6:27:15 AM NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Lịch sử ra đời và phát triển của tiền tệ Bản chất và chức năng của tiền tệ Cung cầu tiền tệ Lạm phát 5/14/2020 6:27:15 AM LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA TIỀN TỆ Sự ra đời của tiền tệ gắn liền với quá trình phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Sản suất hàng hóa => trao đổi mua bán => cần phải có tiền. Sự ra đời của vật trung gian trao đổi đánh dấu giai đoạn mở đầu cho sự xuất hiện của tiền tệ đồng thời là bước chuyển hóa từ nền kinh tế đổi chác sang nền kinh tế tiền tệ Quá tình này gắn liền với các hình thái giá trị Hình thái giá trị giản đơn (H1 – H2) Hình thái giá trị mở rộng (H1 – H2) Hình thái giá trị chung (H1 – HTG - H2) Hình thái giá trị tiền tệ (H1 – T - H2) 5/14/2020 6:27:15 AM PHÁT TRIỂN CỦA TIỀN TỆ Tiền tệ dưới dạng hàng hóa - hóa tệ không kim loại Tiền tệ kim loại Tiền giấy - Tiền tín dụng Tiền giấy có thể chuyển đổi ra vàng Tiền giấy không thể chuyển

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.