tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1

Tài liệu được biên soạn với các gợi ý đáp án và cách giải bài tập trong SGK sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để từ đó vận dụng vào việc giải bài tập. Mời các em tham khảo tài liệu để hoàn thiện bài tậ một cách dễ dàng và nắm thêm những phương pháp giải bài tập nhanh, chính xác. | Bài 46 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1 a) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC cân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm. b) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3 cm. Hướng dẫn giải bài 46 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1: a) – Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm, – Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A bán kính4 cm và cung tròn tâm C có bán kính 3cm. – Hai cung tròn trên cắt nhau tại B. – Vẽ các đoạn AB,BC ta được tam giác ABC. b) Tương tự cách vẽ ở câu a với cung tròn tâm A, tâm C có bán kính 3 cm Bài 47 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1 Trong cách hình 116,117,118 tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? Vì sao? Hướng dẫn giải bài 47 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1: Hình 116. Ta có: ∆ABD cân vì có AB=AD. ∆ACE cân vì AC = AE (do AB = AD, BC= DE nên AB + BC= AD+DE hay AC= AE). Hình 117. Ta tính được ∠G= 1800 – (∠H+∠I) = 1800 – (700+400) = 700 Nên ∆GHI cân vì(∠G = ∠H) Hình 118. ∆OMK là tam giác cân vì OM= MK ∆ONP là tam giác cân vì ON=OP ∆OMN là tam giác đều vì OM= ON = MN ∆OKP là tam giác cân là vì ∠K = ∠P Suy ra ∠OKM + ∠KOM=600 mà ∠OKM= ∠KOM nên ∠OKM=300 Tương tự ∠OPM = 300 Bài 48 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1 Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng hai góc ở đáy bằng nhau. Hướng dẫn giải bài 48 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1: Các bước tiến hành: – Cắt tấm bìa hình tam giác cân. – Gấp tấm bìa sao cho hai cạnh bên trùng nhau. – Quan sát phần cạnh đáy say khi gấp lại trùng nhau. Vậy hai góc ở đáy của hai tam giác cân bằng nhau. Bài 49 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1 a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 400 b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 400 Hướng dẫn giải bài 49 trang 127 SGK Hình học 7 tập 1: Gọi ABC là tam giác cân đã cho và góc ở định ∠A = 400 a)  Ta có ∠A +∠B .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    78    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.