tailieunhanh - Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống hữu tính cây bách bộ (Stemona tuberosa lour.) tại Thanh hóa

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến khả năng mọc mầm của hạt giống và một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây giống trước khi xuất vườn; một số biện pháp xử lý hạt giống đến khả năng mọc mầm và một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây giống trước khi xuất vườn. | TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 34. 2017 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH CÂY BÁCH BỘ (STEMONA TUBEROSA LOUR.) TẠI THANH HÓA Trần Thị Mai1, Phạm Thị Lý2, Lê Hùng Tiến3, Hoàng Thị Sáu4, Trần Trung Nghĩa5, Đặng Quốc Tuấn6 TÓM TẮT Bách bộ (Stemona tuberosa Lour.) có tác dụng chữa ho, nhuận phế. Kết quả của nghiên cứu, xây dựng được kỹ thuật nhân giống hữu tính bách bộ. Thời vụ gieo hạt giống 15/8 - 15/9; gieo hạt tươi ngay sau khi tách ra từ quả, trước khi gieo hạt giống được ngâm trong nước 540C trong thời gian 2 giờ và ủ đến khi hạt bắt đầu nứt nanh (khoảng 10%), gieo vãi trực tiếp trên mặt luống với khoảng cách hàng cách hàng 10cm, hạt cách hạt 5cm, sau gieo khoảng 120 ngày cây con đạt 5 - 6 lá, cao 7- 8cm và xuất trồng. Từ khóa: Bách bộ, nhân giống, hữu tính, thời vụ. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Bách bộ Việt Nam có tên khoa học Stemona tuberosa Lour., thuộc họ Stemonaceae, cây ƣa ẩm, ƣa sáng và có thể hơi chịu bóng, thƣờng mọc nơi đất ẩm, bờ nƣơng rẫy. Bách bộ khoảng 3 năm tuổi mới ra hoa và tạo quả, trong quả có nhiều hạt (khoảng 36-40 hạt/quả), mùa hoa tháng 3 - 5, mùa quả tháng 7 - 10; phân bố nhiều ở các tỉnh Cao Bằng, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình [4]. Bách bộ có tác dụng nhuận phế, ức chế phản xạ của ho, tác dụng kháng sinh đối với vi khuẩn đƣờng ruột, vi trùng bệnh lỵ, bệnh phó thƣơng hàn , trong rễ củ có các alcaloid [1,2,4]. Năm 2012 – 2014, Trung tâm Nghiên cứu Dƣợc liệu Bắc Trung Bộ đã nghiên cứu xây dựng đƣợc kỹ thuật nhân giống vô tính bách bộ. Tuy nhiên, hiệu quả không cao vì hệ số nhân giống thấp, cây giống đƣợc tạo ra chỉ từ phần chồi củ, còn các bộ phận khác của rễ củ không nhân giống đƣợc, lấy chồi củ nhân giống thì không còn cây mẹ; nhân giống vô tính chỉ phù hợp tận dụng sau khi thu hoạch dƣợc liệu. Nhân giống từ hạt có nhiều ƣu điểm và hiệu quả, hệ số nhân giống cao, không làm mất đi cây mẹ, cây giống đƣợc nhân từ hạt mới đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển với diện tích lớn [3]. Vì vậy, nhóm tác

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.