tailieunhanh - Phẫu thuật cắt phổi ung thư nội soi lồng ngực hỗ trợ (VATs)

Trong đề tài này nhằm nghiên cứu tính khả thi, tính an toàn và hiệu quả của phương pháp phẫu thuật AVATs, và một số ung thư phổi giai đoạn I, II và IIIA, tổng trạng khá, đồng ý cho ứng dụng phương pháp phẫu thuật A-VATs, điều trị tại bệnh viện Bình Dân từ 2002 đến 2008. | PHẪU THUẬT CẮT PHỔI UNG THƯ NỘI SOI LỒNG NGỰC HỖ TRỢ (VATS) Văn Tần*, Hoàng Danh Tấn*, Trần Công Quyền*, Hồ Huỳnh Long* TÓM LƯỢC Tất cả ung thư phổi phải cắt bỏ trong phẫu thuật kinh ñiển ñều có thể cắt bỏ qua nội soi lồng ngực hỗ trợ (A-VATs). Vấn ñề còn nhiều bàn cãi là ñiều trị ung thư như vậy có hiệu quả như mổ mở không. Phẫu thuật cắt phổi ung thư qua nội soi lồng ngực hỗ trợ ñã ñược ứng dụng trên thế giới từ trước năm 1994. Ở Việt Nam, chúng tôi thực hiện phẫu thuật này tại BV Bình Dân từ năm 2002. Mục tiêu: Nghiên cứu tính khả thi, tính an toàn và hiệu quả của phương pháp phẫu thuật AVATs. Đối tượng: Một số ung thư phổi giai ñoạn I, II và IIIA, tổng trạng khá, ñồng ý cho ứng dụng phương pháp phẫu thuật A-VATs, ñiều trị tại bệnh viện Bình Dân từ 2002 ñến 2008. Phương pháp: Là nghiên cứu tiền cứu, ca lâm sàng. Bệnh nhân ñược ñặt nội khí quản chọn lọc, cho xẹp phổi có khối u. Bệnh nhân nằm nghiêng, phổi có khối u ở trên, quay bàn nâng ngực. Đặt camera 0,10mm qua khe liên sườn 7-8 trên ñường nách giữa; ñặt thêm một cây ép phổi 5mm và cắt dính nếu có, qua hướng dẫn của camera. Soi lồng ngực, phổi và trung thất, lượng giá lại khối u và hạch trung thất. Nếu khối u có thể cắt bỏ trọn thì rút bỏ cây ñè phổi, mở ngực nhỏ qua khe liên sườn 5-6 hay 4- 5 và ñặt dụng cụ banh sườn. Thực hiện phẫu thuật cắt thùy hay cắt phổi với dụng cụ dài trực tiếp qua ñường mở ngực có ảnh ñược phóng ñại trên màn huỳnh quang. Kết quả: Trong thời gian 6 năm, chúng tôi ñã cắt thùy phổi ung thư qua nội soi hỗ trợ cho 25 bệnh nhân trong tổng số cắt phổi ung thư là 141. Nam có 11, nữ có 14, tuổi TB = 58,09. Phổi phải có 15, phổi trái có 10. Ung thư phổi nguyên phát 23, ung thư phổi di căn 2. Cắt thuỳ là 24, cắt phổi là 1 Tai biến-biến chứng: 4 (16%). Tử vong 1 (4%). Thời gian mổ TB =110 phút. Máu mất TB = 240ml. Ngày nằm viện sau mổ TB = 8 ngày. 18 bệnh nhân ñã ñược hóa trị với cisplatin + gemsar hay taxol. Qua theo dõi trung hạn 36 tháng (6-72), 11 bệnh nhân tái phát (46%). Bàn luận: Cắt phổi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN