tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 64 SGK Sinh học 7

Nội dung chính của tài liệu gồm phần khái quát kiến thức bài trai sông, kèm hướng dẫn giải các bài tập trang 64 sẽ giúp các em nắm vững nội dung bài học và định hướng được phương pháp giải bài tập hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo! | Bài 1 trang 64 SGK Sinh học 7 Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả? Hướng dẫn giải bài 1 trang 64 SGK Sinh học 7: Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong. Nhờ vỏ cứng rắn và 2 có khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể bửa vỏ ra để ăn phần mềm cơ thể trai. Bài 2 trang 64 SGK Sinh học 7 Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước? Hướng dẫn giải bài 2 trang 64 SGK Sinh học 7: Cách dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác có tác dụng lọc sạch môi trong nước. Ở những vùng nước ô nhiễm, người ăn trai (sò cũng vậy) – Vì bị ngộ độc vì khi lọc nước lấy thức ăn chúng cũng giữ lại nhiều chất độc trong cơ thể. Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 7 Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao? Hướng dẫn giải bài 3 trang 64 SGK Sinh học 7: Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường. Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo: >> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 61 SGK Sinh học 7  >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 67 SGK .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.