tailieunhanh - Bài giảng Tổn thương thận cấp do thuốc kháng viêm Non-Steroids

Bài giảng Tổn thương thận cấp do thuốc kháng viêm Non-Steroids giúp cho các bạn hiểu được cơ chế bệnh sinh của AKI do NSAID; bệnh cảnh lâm sàng AKI trước thận do NSAID; bệnh cảnh lâm sàng viêm OT mô kẽ do NSAID; các yếu tố nguy cơ bị AKI khi dùng NSAID; cách phòng ngừa và điều trị AKI do NSAID. | TỔN THƯƠNG THẬN CẤP DO THUỐC KHÁNG VIÊM NON-STEROIDS ThS HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THẢO Bộ Môn Nội Đại học Y Dược TPHCM MỤC TIÊU Hiểu được cơ chế bệnh sinh của AKI do NSAID Nắm được bệnh cảnh lâm sàng AKI trước thận do NSAID Nắm được bệnh cảnh lâm sàng Viêm OT mô kẽ do NSAID Nêu được các yếu tố nguy cơ bị AKI khi dùng NSAID Nắm được cách phòng ngừa và điều trị AKI do NSAID. NỘI DUNG I. Giới thiệu II. Dịch tể học của AKI do NSAID III. Vai trò của Prostaglandin trong sinh lý thận IV. Bệnh cảnh LS AKI do NSAID do rối loạn huyết động V. Bệnh cảnh LS Viêm OT mô kẽ cấp do NSAID VI. Biến chứng AKI do NSAID VII. Phòng ngừa và điều trị AKI do NSAID GiỚI THIỆU NSAID thường được chỉ định giảm đau, hạ sốt và kháng viêm 1783: tìm thấy NSAID đầu tiên là Salicylate 1950: phenylbutazone, 1960: Indomethacine Hiện nay có hơn 20 loại thuộc 7 nhóm kể cả (-)COX2 Phần lớn Bn dùng NSAID không kê toa Hằng năm, tại Hoa kỳ có khoảng 50 triệu người dùng NSAID không thường xuyên và 15-25 triệu người dùng thường xuyên Các nhóm thuốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN