tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 71 SGK Hóa 8

Tóm tắt lý thuyết tính theo công thức hóa học và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 71 SGK Hóa 8 nhằm hệ thống lại những kiến thức quan trọng mà học sinh cần nắm để vận dụng vào việc giải bài tập và những gợi ý đáp án giải bài tập trong SGK Hóa 8. Mời các em cùng tham khảo. | Đoạn trích "Hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5 trang 71 SGK Hóa lớp 8: Tính theo công thức hóa học" dưới đây sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận và nắm bắt nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 69 SGK Hóa 8".Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 8 trang 1. (SGK Hóa 8 trang 71).Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:a) CO và CO2; b) Fe3O4và Fe2O3; c) SO2và án và Giải bài 1:a) Hợp chất CO:%C = MC/MCO . 100% = 12/28 . 100% = 42,8%%O = MO/MCO . 100% = 16/28 . 100% = 57,2%Hợp chất CO2%C = MC/MCO2 . 100% = 12/44 . 100% = 27,3 %%O = 100% – 27,3% = 72,7%b) Hợp chất Fe2O3%Fe = 2MFe/MFe2O3 . 100% = . 100% = 70%%O = 100% – 70% = 30%Hợp chất Fe3O4 :%Fe = 3MFe/MFe3O4 . 100% = . 100% = 72,4%%O = 100% – 72,4% = 27,6%c) Hợp chất SO2%S = MS/MSO2 . 100% = 32/64 . 100% = 50%%O = 100% – 50% = 50%Hợp chất SO3%S = MS/MSO3 . 100% = 32/80 . 100% = 40%%O = 100% – 40% = 60%Bài 2. (SGK Hóa 8 trang 71).Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl và còn lại là ) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C; 45,3% OĐáp án và Giải bài 2:a) Ta có:MA = 58,5 g%Cl = 60,68% => %Na = 39,32%=> MCl = (58,5 . 60,68)/100 = 35,5 đvC => nCl = 1 mol=> MNa = (58,5 . 39,32)/100 = 23 đvC => nNa = 1 molVì Na hóa trị I và Cl hóa trị 1 nên CTHH: NaClb) Ta có:MB =106 gMNa = ()/100 = 46 => nNa = 46/23 = 2 molMC = ()/100 = 12 => nC = 1 molMO = ()/100 = 48 => nO = 48/16 = 3 molSuy ra trong một phân tử hợp chất B có 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử ODo đó công thức hòa học của hợp chất B là Na2CO3Bài 3. (SGK Hóa 8 trang 71).Công thức hóa học .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    73    2    28-06-2022
15    56    0    28-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.