tailieunhanh - Bài giảng Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng: Bài 2 - GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài 2 - Quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, phân tích tín dụng, phân tích định lượng, mô hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng. Mời các bạn tham khảo. | BÀI 2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1 1. KHÁI QUÁT RRTD . Khái niệm: Rủi ro tín dụng trong HĐ ngân hàng là khả năng xảy ra tổn thất do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. . Đặc điểm: - Đây là loại RR đặc thù nhất, lớn nhất và thường xuyên nhất trong KD ngân hàng (vì HĐ TD của NH là trọng tâm). - Luôn tiềm ẩn trong suốt quá trình trước, trong và sau khi cho vay. - Biểu hiện ra bên ngoài bằng nợ quá hạn, nợ xấu, nợ khó thu hồi (gốc và lãi), mất vốn. 2 - Dư nợ cho vay chiếm tới 70 - 90% tổng TSC của NH. - Dơ nợ cho vay có tính lỏng thấp hơn các TSC có khác, vì chúng rất khó chuyển hóa thành tiền trước khi đến hạn. - Nhóm khách hành vay rất đa dạng, phức tạp, khó kiểm soát, sẵn sàng chấp nhận RR cao bằng tiền đi vay. Câu hỏi: Tại sao RRTD đối với NH lại nghiêm trọng? . Tác động của RRTD đến NH: Căn cứ mức độ vi phạm cam kết của KH, nếu: a/ Người vay không hoàn trả nợ vay đúng hạn: Câu hỏi: Đến hạn, KH không trả đc nợ gốc đúng hạn, nhưng vẫn trả lãi đúng hạn và hứa cam kết trả nợ gốc đầy đủ. Hỏi NH phải chịu những RR gì? 3 - Kế hoạch sử dụng vốn bị ảnh hưởng (cam kết hạn mức tín dụng, cam kết cho vay.). Có thể phải tăng chi phí đi vay hay phải huy động vốn bổ sung với lãi suất cao. - Bị động trong khâu lập kế hoạch sử dụng vốn. Có thể dẫn đến bị đọng vốn. - Cản trở việc hoàn trả người gửi tiền. b/ Người vay không có khả năng hoàn trả nợ vay (một phần hay toàn bộ): - Giảm kết quả KD của NH. - Nếu ở mức cao sẽ làm giảm VTC của NH. - Nếu nghiêm trọng, dẫn đến mất khả năng thanh toán. 4 . Nguyễn nhân dẫn đến RRTD: Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài Nguyên nhân từ phía khách hàng RRTD Nguyên nhân từ phía ngân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.