tailieunhanh - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 58 SGK Hóa học 12

Tài liệu giải bài tập trang 58 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. | Để nắm bắt được nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo nội dung dưới đây.  Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các dạng Bài tập về Amin – Amino Axit - Protein. Hoặc để chuẩn bị tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các em có thể tham gia khóa học online Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2018 trên website HỌC247.  Bài 1 trang 58 SGK Hóa học 12 Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh ? A. C6H5NH2; B. H2N-CH2-COOH; C. CH3CH2CH2NH2; D. Hướng dẫn giải bài 1 trang 58 SGK Hóa học 12: Chọn C. Bài 2 trang 58 SGK Hóa học 12 C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ? A. HCl; B. H2SO4; C. NaOH; D. Quỳ tím. Hướng dẫn giải bài 2 trang 58 SGK Hóa học 12: Chọn C. Bài 3 trang 58 SGK Hóa học 12 Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với các chất sau: a) HCl; b) Nước brom; c) NaOH; d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa). Hướng dẫn giải bài 3 trang 58 SGK Hóa học 12: Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 12 Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau: a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa. b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO. Hướng dẫn giải bài 4 trang 58 SGK Hóa học 12: a) Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử. Nhúng quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử: Mẫu thử không có hiện tượng gì là NH2-CH2-COOH. Hai mẫu thử còn lại làm quỳ tím hóa xanh là CH3NH2 và CH3 Dùng đũa thủy tinh nhúng vào dung dịch hai chất này rồi đưa lại gần miệng ống nghiệm chứa HCl đặc, mẫu nào có hiện tượng khói trắng là CH3NH2, còn lại là CH3COONa. CH3NH2 + HOH ⇔ CH3NH3+ + OH– CH3COO– + HOH ⇔ CH3COOH + OH– b) Trích mỗi chất một ít làm mẩu thử. Dùng Cu(OH)2, nhận biết glixerol vì tạo dung dịch xanh lam đặc trưng. Dùng Cu(OH)2 đun nóng, nhận biết CH3CHO vì tạo kết tủa đỏ gạch. Dùng nước brom để nhận biết C6H5NH2 vì tạo kết tủa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.